فایل ورد بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :41

با توجه به این كه ایران دارای منابع غنی و گسترده انرژی، مخازن بزرگ نفتی و پتانسیل بالقوه انرژی می باشد، تعیین رابطه بین نفت و رشد اقتصادی می تواند در تبیین سیاستهای بخش انرژی كمك موثری نماید.از دیدگاه مكاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه و نیروی كار اعم از متخصص و غیرمتخصص، در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یكسان نیست. باتوجه به اینكه سهم بزرگی از مصرف انرژی را مصرف فرآورده های عمده نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت كوره) تشكیل می دهد، لذا در این مقاله سعی شده است كه در رابطه بین تولید ناخالص داخلی (جایگزینی از رشد اقتصادی) و مصرف فرآورده های عمده نفتی براساس یك الگوی تصحیح خطای برداری برای دوره 1338 تا 1378 مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل خواص پویای دستگاه نیز از روشهای تجزیه واریانس و توابع عكس العمل آنی (تعمیم یافته) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد كه فرآورده های نفتی ایران به عنوان نهاده تولیدی مطرح می باشند، هرگونه محدودیت در مصرف آن، محدودیت در تولید را به همراه خواهد داشت. با عنایت به این كه انرژی ارزان نقش مهمی در تسهیل فرآیند توسعه و صنعتی شدن داشته و صنعت كشور نیز تاكنون از مزیت انرژی ارزان برخوردار بوده است، با گرفتن این مزیت از صنعت، قدرت رقابتی آن با تولیدات خارجی از دست رفته و منجر به ركود و بیكاری در جامعه خواهد شد. لذا توصیه می شود كه كاهش در مصرف فرآورده های نفتی از طریق افزایش كارآیی مصرف صورت پذیرد.
كلید واژه: تولید ناخالص داخلی مصرف فرآورده های نفتی رشد اقتصادی، رابطه علیت گرنجری، مدل تصحیح خطای برداری، هم انباشتگی تجزیه واریانس توابع عكس العمل آنی

توضیحات بیشتر