فایل ورد اقتصاد زيرزميني و تاثير آن بر اقتصاد ملي

لینک دانلود

 فایل ورد اقتصاد زيرزميني و تاثير آن بر اقتصاد ملي دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اقتصاد زيرزميني و تاثير آن بر اقتصاد ملي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اقتصاد زيرزميني و تاثير آن بر اقتصاد ملي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اقتصاد زيرزميني و تاثير آن بر اقتصاد ملي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه اقتصادي

تعداد صفحات :41

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است.طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست و با فروض محدود کننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیر زمینی و بررسی علل و آثار آن، بیش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتری از ادبیات اقتصادی به نتایج و مطالعات صورت گرفته در این باره اختصاص یافته است. اگر چه شواهد و قراین، حاکی از احتمال گستردگی حجم این پدیده در اقتصاد ایران است. اما مطالعات انجام شده پیرامون ماهیت، حجم، علل و آثار آن بر عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور، محدود بوده است. این مقاله ضمن بر شمردن روش های مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، با استفاده از روش رگرسیونی تقاضای پول به بررسی این پدیده طی سال های 79-1355 پرداخته است. در الگوهای تخمین زده شده، متغیرهای بار مالیاتی، بار ارزی، شاخص مواد مخدر، نرخ متوسط تعرفه و مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان عوامل شکل گیری و تحول اقتصاد سیاه در ایران و متغیرهای تقاضا برای اسکناس و مسکوک و تقاضا برای پول به عنوان شاخص های منعکس کننده آثار اقتصاد سیاه به کار رفته اند. برآورد حجم اقتصاد سیاه در ایران، با استفاده از الگوهای منتخب، نشان می دهد که این بخش از عملکرد عمومی اقتصادی کشور پس از طی فراز و نشیب های فراوان، در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است که عنایت بیشتر پژوهشگران و سیاست گذاران را به تحولات آن ضروری می سازد.
كلید واژه: ایران، فعالیت های غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد ملی، روش شناسی تانزی، مدل اقتصادی سنجی

توضیحات بیشتر