فایل ورد بررسي برخي از شاخص هاي تغذيه اي بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز دياليز بيمارستان شهيد بهشتي زنجان 1380

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي برخي از شاخص هاي تغذيه اي بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز دياليز بيمارستان شهيد بهشتي زنجان 1380 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي برخي از شاخص هاي تغذيه اي بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز دياليز بيمارستان شهيد بهشتي زنجان 1380  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي برخي از شاخص هاي تغذيه اي بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز دياليز بيمارستان شهيد بهشتي زنجان 1380،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي برخي از شاخص هاي تغذيه اي بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز دياليز بيمارستان شهيد بهشتي زنجان 1380 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :6

مقدمه: وضعیت تغذیه ای نامطلوب در بیماران تحت همودیالیز بسیار شایع می باشد. حدود 40-30 درصد از این بیماران از محدودیت پروتئین و کالری و 15 درصد آنها از سوء تغذیه شدید رنج می برند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین برخی از شاخص های تغذیه ای بیماران تحت همودیالیز در زنجان طی سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی (Descriptive) بر روی تمام بیماران تحت همودیالیز پس از کسب رضایت آنان انجام گرفت. به این منظور، شاخص های آنتروپومتری از قبیل نمایه توده بدنی، ضخامت چین پوست عضله سه سر، دور وسط بازو و دور وسط عضله بازو با استفاده از وزنه، کالیپر و متر نواری و شاخص های آزمایشگاهی (آلبومین سرم و شمارش کل لنفوسیت ها) با استفاده از 4 میلی لیتر خون وریدی در پایان جلسه دیالیز توسط پژوهشگر اندازه گیری گردیدند. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که تعداد قابل توجهی از بیماران از کمی وزن (38 درصد)، 44 درصد از کاهش ذخایر پروتئین های احشایی (Viseral)، 42.9 درصد مردان و 68 درصد زنان نیز از کاهش ذخایر پروتئینی های ساختمان (Somatic) رنج می بردند. در بین مردان، تحلیل ذخایر چربی و در بین زنان تحلیل ذخایر پروتئینی بیشتر مشاهده شد. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به شیوع اختلالات تغذیه ای بیماران دیالیزی، مطالعه عوامل خطر ساز تغذیه ای در این بیماران و روش های آموزش تغذیه به آنان جهت اصلاح وضعیت تغذیه ای توصیه می گردد.
كلید واژه: شاخص های تغذیه ای، همودیالیز، نمایه توده بدنی

توضیحات بیشتر