فایل ورد بررسي تعيين زمان برداشت سه رقم زيتون و تاثير آن بر كميت و كيفيت روغن استحصالي در منطقه گرگان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تعيين زمان برداشت سه رقم زيتون و تاثير آن بر كميت و كيفيت روغن استحصالي در منطقه گرگان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تعيين زمان برداشت سه رقم زيتون و تاثير آن بر كميت و كيفيت روغن استحصالي در منطقه گرگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تعيين زمان برداشت سه رقم زيتون و تاثير آن بر كميت و كيفيت روغن استحصالي در منطقه گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تعيين زمان برداشت سه رقم زيتون و تاثير آن بر كميت و كيفيت روغن استحصالي در منطقه گرگان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :9

زمان برداشت و شرایط نگهداری زیتون پس از برداشت از عوامل مهمی هستند كه نه تنها بر میزان روغن بلكه بر كیفیت آن نیز تاثیر بسزایی دارند. شرایط اقلیمی و منطقه ای از عواملی هستند كه سبب شده زمان برداشت در هر منطقه متفاوت باشد. بدین منظور رقم های برتر زیتون منطقه گرگان (میشن، بلیدی و روغنی) انتخاب و از اواسط شهریور تا اوایل دی ماه هر دو هفته یكبار (با انتخاب شش درخت از هر رقم) نمونه برداری و در هر مرحله خصوصیات كمی و كیفی آنها اندازه گیری شد. نتایج حاصله طی دو سال آزمایش نشان داد در رقم میشن مقدار روغن در ماده خشك در نیمه دوم آبان ماه تا اول آذر به حداكثر مقدار خود 44.2 درصد،و در رقم های بلیدی و روغنی در اول آذر ماه این مقادیر به ترتیب به 52.1 درصد و 50.2 درصد رسیده است و از این تاریخ به بعد افزایشی در مقدار روغن حاصل نشده است. مقدار روغن در ماده تر تا آخر دوره دارای سیر افزایشی بوده و در هر سه رقم از اول آذر ماه این افزایش معنی دار نبوده، و بدلیل كاهش رطوبت میوه حاصل شده است. مقدار اسیدیته در زمان های مختلف برداشت افزایش تدریجی داشته و از اوایل آذر با شدت بیشتری افزایش یافته است. بنابراین با توجه به تغییرات درصد روغن و اسیدیته بهترین زمان برداشت در ارقام مذكور اول آذر ماه می باشد.
كلید واژه: زیتون، زمان برداشت، كیفیت روغن

توضیحات بیشتر