فایل ورد شاخص هاي كمبود يد شش سال پس از تجويز يد در دانش آموزان دختر روستاي آهار تهران سال 1378

لینک دانلود

 فایل ورد شاخص هاي كمبود يد شش سال پس از تجويز يد در دانش آموزان دختر روستاي آهار تهران سال 1378 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شاخص هاي كمبود يد شش سال پس از تجويز يد در دانش آموزان دختر روستاي آهار تهران سال 1378  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شاخص هاي كمبود يد شش سال پس از تجويز يد در دانش آموزان دختر روستاي آهار تهران سال 1378،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شاخص هاي كمبود يد شش سال پس از تجويز يد در دانش آموزان دختر روستاي آهار تهران سال 1378 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :6

مقدمه: با توجه به نقش کمبود ید در ایجاد گواتر و تاثیر آن بر عملکرد تیرویید، وضعیت جسمی و هوشی افراد و از آنجا که روستای آهار (منطقه کوهستانی واقع در شمال شرق تهران) در سال 1372 به عنوان منطقه کمبود ید شناخته شده بود، این بررسی جهت پایش ید در دانش آموزان این روستا 6 سال پس از تجویز محلول روغنی ید دار و نیز اجرای برنامه مصرف نمک ید دار در اهالی روستا انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی (Descriptive) بر روی کلیه دانش آموزان دختر 14-6 سال این روستا با انجام معاینه بالینی از نظر گواتر، نمونه گیری خون برای تعیین هورمون های تیرویید و نمونه گیری ادرار در سه نوبت برای اندازه گیری ید دفعی ادرار صورت پذیرفت. بر اساس معیار سازمان بهداشت جهانی بزرگی تیرویید افراد از صفر تا 2 تعریف شد. اندازه گیری غلظت هورمونهای تیرویید توسط کیت های تجاری و اندازه گیری ید ادرار با روش هضم به عمل آمد. نتایج حاصل از این بررسی با داده های موجود در سال 1372 (قبل از تجویز ید) مقایسه گردید.یافته ها: نتایج معاینه بالینی گواتر نشان داد که گواتر درجه 2 از 86 درصد در سال 1372 به 5 درصد در سال 1378 رسیده که این کاهش از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001). شیوع گواتر درجه 1 به طور مشخصی افزایش یافت (از 10 درصد به 53 درصد P<0.001). شیوع کلی گواتر به میزان 39 درصد نسبت به سال 1372 کاهش (از 96 درصد به 58 درصد) و میانگین ید دفعی ادرار افزایش قابل توجهی نشان داد (از 5.6 میکروگرم در دسی لیتر در سال 72 به و 18.4 میکروگرم در دسی لیتر در سال 78،P<0.001 ). میانگین هورمون های T3 و هورمون محرک تیرویید (TSH) و میزان برداشت T3 توسط رزین (RT3UP) در سال 1378 در محدوده طبیعی قرار داشتند.نتیجه گیری و توصیه ها: تجویز ید روغنی و به دنبال آن مصرف نمک یددار سبب کاهش قابل توجهی در شیوع و شدت گواتر، افزایش مشخص در میزان ید دفعی ادرار و درستکاری تیرویید گردیده است. ادامه مطالعات پایش اثر ید تکمیلی بر وضعیت گواتر در مناطق مختلف ایران توصیه می گردد.
كلید واژه: كمبود ید، نمك یددار

توضیحات بیشتر