فایل ورد بررسي طرح واره هاي نقش جنسيتي و كليشه هاي فرهنگي در دانشجويان دختر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي طرح واره هاي نقش جنسيتي و كليشه هاي فرهنگي در دانشجويان دختر دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي طرح واره هاي نقش جنسيتي و كليشه هاي فرهنگي در دانشجويان دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي طرح واره هاي نقش جنسيتي و كليشه هاي فرهنگي در دانشجويان دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي طرح واره هاي نقش جنسيتي و كليشه هاي فرهنگي در دانشجويان دختر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(

تعداد صفحات :26

در این پژوهش، طرح واره های نقش جنسیتی و كلیشه های فرهنگی درباره ی زنانه گی و مردانه گی در گروهی از دانش جویان دختر با كاربرد پرسش نامه ی نقش جنسیتی بم و پرسش نامه ی اطلاعات فردی، بررسی شده است. هدف از این مطالعه، بررسی و شناخت صفات و ویژه گی های روان شناختی زنانه گی، مردانه گی و بررسی كلیشه های فرهنگی در رابطه با نقش های جنسیتی در دانش جویان دختر است. مطالعاتی از این دست، می تواند طرح واره های ذهنی مسلط و كلیشه های فرهنگی مربوط به جداسازی نقش های جنسیتی را كم رنگ تر سازد، هویت جنسیتی را هویتی پیچیده و چند عاملی بشمارد، آن را از ابعاد مختلف بررسی كند و باز اندیشی درباره ی كلیشه های فرهنگی زنانه و مردانه را پدید آورد. یافته ها نشان می دهد كه دختران دانش جوی مورد مطالعه، در مقیاس زنانه گی در مقایسه با مقیاس مردانه گی تفاوت معنادار دارند؛ به عبارت دیگر، تفاوت بین طرح واره های ذهنی زنانه و مردانه در این گروه معنادار است. هم چنین، ویژه گی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش جویان با نقش های جنسیتی آن ها رابطه دارد. یافته ها بر اساس این دیدگاه كه جنسیت پدیده ئی پویا، سیال و تغییرپذیر است و نقش های جنسیتی مجموعه ئی از منش ها است كه همواره باید روزآمد شود، مورد بحث قرار گرفته است.
كلید واژه: طرح واره های ذهنی، كلیشه های فرهنگی، جنسیت، نقش های جنسیتی

توضیحات بیشتر