فایل ورد تاثير كم تواني ذهني كودكان بر رضامندي زناشويي والدين

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير كم تواني ذهني كودكان بر رضامندي زناشويي والدين دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير كم تواني ذهني كودكان بر رضامندي زناشويي والدين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير كم تواني ذهني كودكان بر رضامندي زناشويي والدين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير كم تواني ذهني كودكان بر رضامندي زناشويي والدين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : انديشه هاي نوين تربيتي

تعداد صفحات :18

پژوهشِ پیشِ رو به بررسی مقایسه ئی رضامندی زناشویی در والدینِ كودكانِ كم توانِ ذهنی و عادی پرداخته و هدف از آن، یافتن پاسخی برای این پرسش ها بوده است كه آیا بین والدین كودكان كم توان ذهنی و عادی، از لحاظ میزان رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد یا خیر؟ آیا بین میزان رضامندی زناشویی در والدین كودكان كم توان ذهنی، برحسب سطوح مختلف كم توانی ذهنی، و رضامندی والدین كودكان عادی تفاوت وجود دارد؟ و آیا بین میزان رضامندی زناشویی والدین كودكان كم توان ذهنی و عادی، برحسب وضعیت اقتصادی و سطوح سواد (تحصیلات) آن ها تفاوت وجود دارد؟ آزمودنی های این پژوهش 110 نفر از والدین كودكان كم توان ذهنی و 26 نفر از والدین كودكان عادی مقیم شهر تهران بودند كه در سال 1382 تحت پوشش مدارس استثنایی، مراكز بهزیستی و مدارس عادی قرار داشتنند كه به شیوه ی طبقه ئی تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای مورد نظر، پرسش نامه ی رضایت زناشویی آنریچ (Enrich) به كار رفت كه اعتبار و پایایی آن با فرم همانند خارجی مطابقت دارد. یافته های آماری نشان گر آن بود كه بین والدین كودكان كم توان ذهنی و عادی، از نظر میزان رضامندی زناشویی تفاوت معنادار وجود داشت. هم چنین میزان رضامندی زناشویی والدین كودكان كم توان ذهنی، بر حسب سطوح كم توانی ذهنی، با رضامندی والدین كودكان عادی تفاوت معنادار نشان داد؛ و سرانجام، بین رضامندی زناشویی والدین كودكان كم توان ذهنی و عادی بر حسب سطح سواد (تحصیلات) آن ها تفاوت معنادار وجود داشت.
كلید واژه: كم توانی ذهنی كودكان، رضامندی زناشویی

توضیحات بیشتر