فایل ورد مقايسه ارزش هاي شغلي زنان و مردان تحصيل كرده دانشگاهي قبل از ورود به بازار كار

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ارزش هاي شغلي زنان و مردان تحصيل كرده دانشگاهي قبل از ورود به بازار كار دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ارزش هاي شغلي زنان و مردان تحصيل كرده دانشگاهي قبل از ورود به بازار كار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ارزش هاي شغلي زنان و مردان تحصيل كرده دانشگاهي قبل از ورود به بازار كار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ارزش هاي شغلي زنان و مردان تحصيل كرده دانشگاهي قبل از ورود به بازار كار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : انديشه هاي نوين تربيتي

تعداد صفحات :13

هدف این پژوهش، مقایسه ی ارزش های شغلی زنان و مردان تحصیل كرده ی دانشگاهی، پیش از ورود به بازار كار، و بررسی این ارزش ها در رشته های مختلف تحصیلی بود. فرضیات تحقیق چنین است: ارزش های شغلی زنان، با ارزش های شغلی مردان متفاوت است؛ و ارزش های شغلی در رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهی متفاوت است. جامعه ی آماری پژوهش، همه ی دانش جویان دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 82-83 بود كه از بین آنان 500 دانش جوی سال آخر در رشته های مختلف تحصیلی، به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این بررسی، پرسش نامه ی ارزش های شغلی بود كه بر اساس نظریه ی ارزش های شغلی سوپر با هفت مقیاس ارزشی تدوین شده بود: پیش رفت، استقلال، نوع دوستی، منزلت اجتماعی، بازخورد اقتصادی، امنیت و خلاقیت. در تجزیه و تحلیل داده ها و تأثیرات تعاملی متغیرهای رشته های تحصیلی و هم چنین جنس با مقیاس های ارزش های شغلی، آزمون F و T انجام شد. یافته ها نشان داد كه در زنان دانش جو، میزان ارزش های پیش رفت، نوع دوستی، امنیت، و خلاقیت به گونه یی معنادار با دانش جویان مرد متفاوت بود. میزان ارزش های شغلی، به استثنای ارزش پیش رفت و بازخورد اقتصادی، در بین رشته های مختلف تحصیلی متفاوت بود.
كلید واژه: ارزش های شغلی، دانش جو، بازار كار، ارزش های شغلی سوپر

توضیحات بیشتر