فایل ورد تحليل آماري و سينوپتيكي بارندگي آذربايجان

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل آماري و سينوپتيكي بارندگي آذربايجان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل آماري و سينوپتيكي بارندگي آذربايجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل آماري و سينوپتيكي بارندگي آذربايجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل آماري و سينوپتيكي بارندگي آذربايجان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :21

به منظور مطالعه بارندگی های آذربایجان آمار روزانه بارش ایستگاه تبریز به عنوان نماینده منطقه آذربایجان در دوره 1961-1995 به صورت اصلاح شده از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. برای همین دوره آمار فشار ساعت 12 گرینویچ در محدوده 20 تا 50 درجه شمالی و 35 تا 67.5 درجه شرقی برای تلاقی های با فاصله 2.5 درجه برای سطح زمین و سطح 500 هکتوپاسکال از اطلاعات بازسازی شده NCEP از مرکز پژوهش های اقلیم شناسی دانشگاه انگلیای شرقی شهر نورویچ انگلستان تهیه گردید. بررسی آماری روزهای بارش نشان داد که توالی های دو روزه بیشترین فراوانی را دارند و شدت بارش روزانه اکثر بارش ها 1 تا 5 میلی متر است. بیشتر بارش های یک روزه در دوره گرم سال رخ داده است. در صورتی که فصل فراوانی بارش های طولانی تر زمستان است. نقشه های هوای روزهای مورد مطالعه بررسی شد و با استفاده از روش همبستگی طبقه بندی شدند. در نهایت 11 تیپ هوای موثر در بارش های تبریز شناسایی شد. از 11 تیپ هوایی شناسایی شده سه تیپ ماهیت پرفشاری دارند. از نظر فراوانی تیپ مداری بیشترین فراوانی را دارد و بعد از آن تیپ پر فشار شمال غربی قرار دارد. د ر طول دوره مطالعه تغییرات معنی داری در فراوانی تیپ های هوایی مشاهده نشد.
كلید واژه: آذربایجان، تحلیل آماری، تحلیل سینوپتیك، تیپ های هوایی، روش همبستگی، بارندگی آذربایجان، تبریز

توضیحات بیشتر