فایل ورد بررسي مقايسه اي دو روش CAM و اكلوژن در درمان آمبليوپي آنيزومتروپيك

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي دو روش CAM و اكلوژن در درمان آمبليوپي آنيزومتروپيك دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي دو روش CAM و اكلوژن در درمان آمبليوپي آنيزومتروپيك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي دو روش CAM و اكلوژن در درمان آمبليوپي آنيزومتروپيك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي دو روش CAM و اكلوژن در درمان آمبليوپي آنيزومتروپيك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :10

درمان اكلوژن (occlusion therapy) روشی است كه از دیرباز جهت درمان تنبلی چشم (آمبلیوپی، Ambiyopia) مورد استفاده قرار گرفته است. تحریك بینایی بكمك دستگاه CAM therapy) CAM ) روش دیگری است كه جهت درمان آمبلیوپی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دراین تحقیق 22 كودك شش ساله مبتلا به آمبلیوپی آنیزومتروپیك با فیكساسیون مركزی كه قبلا تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفته بودند، با توجه به عیب انكساری و میزان آنیزومتروپی به دو گروه تقسیم شدند گروه اول بكمك روش اكلوژن و گروه دوم به روش تحریك بینایی با كمك دستگاه CMA تحت درمان آمبلیوپی قرار گرفتند. بهبودی حدت بینایی، تطابق، حركات چشمی(Saccades-Pursuits) و دید بعد(Stereoacuity) در دوگروه مورد مقایسه واقع شد. در این مقایسه مشخص گردید كه تاثیر روش CAM نسبت به روش اكلوژن (از لحاظ بهبودی حدت بینایی و دید بعد) بطور معنی داری سریعتر و موثرتر است(p<0.01). بهبودی دامنه تطابق در دو روش اختلاف معنی داری نداشت ولی روش اكلوژن نسبت به روش CAM در بهبودی سهولت تطابق و حركات ساكادیك و تعقیبی بطور معنی داری موثرتر بود(p<0.01). از این مقایسه نتیجه گردید كه روش CAM دردرمان آمبلیوپی آنیزومتروپیك روش ارزشمندی است ولی روش كاملی نمی باشد و باید بهمراه روش اكلوژن بصورت مكمل مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: اكلوژن، تحریك بینایی به روش CAM، آمبلیوپی

توضیحات بیشتر