فایل ورد تهيه رده سلولي درون ريز RIN 1056a كپسوله شده، ترشح كننده هورمون نوروپپتيد به عنوان يك مدل از دستكاري ژنتيكي

لینک دانلود

 فایل ورد تهيه رده سلولي درون ريز RIN 1056a كپسوله شده، ترشح كننده هورمون نوروپپتيد به عنوان يك مدل از دستكاري ژنتيكي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تهيه رده سلولي درون ريز RIN 1056a كپسوله شده، ترشح كننده هورمون نوروپپتيد به عنوان يك مدل از دستكاري ژنتيكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تهيه رده سلولي درون ريز RIN 1056a كپسوله شده، ترشح كننده هورمون نوروپپتيد به عنوان يك مدل از دستكاري ژنتيكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تهيه رده سلولي درون ريز RIN 1056a كپسوله شده، ترشح كننده هورمون نوروپپتيد به عنوان يك مدل از دستكاري ژنتيكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: نوروپپتید (NPY)Y یك هورمون پپتیدی می باشد كه در قسمت های مختلف بدن مخصوصاً هیپوتالاموس تولید شده و دارای اثرات فیزیولوژیكی مختلفی می باشد. تزریقات مكرر داخل بطنی مغز نشان داده است كه NPY بعنوان قوی ترین تحریك كننده مصرف غذا است كه تاكنون شناخته شده است. مطالعات طولانی مدت بسیاری ازسیستم های درون ریز به علت در دست نبودن یك سیستم مناسب انتقال و ناپایداری بسیاری از هورمون های پپتیدی مترشحه از این سیستم ها، نتایج مطلوبی نداشته است. درمطالعه حاضر برای رفع این مشكل ، رده سلولی RIN 1056a كه ژن هورمون NPY به آن وارد شده بود مورد استفاده قرار گرفت تا مشخص شود آیا با ورود ژن مورد نظر و بیان این ژن در رده سلولی فناناپذیر (Immortal) آلوده شده (Transfected) به مدت طولانی ، مقادیر زیادی پپتید ترشح می شود؟ مواد و روش ها: (Complementary DNA) cDNA كامل مربوط به NPY به وسیله روش RT-PCR تهیه، تخلیص و جداسازی شده و به یك پلاسمید ناقل بیان كننده به نام pCEP4 وارد گردیده و سپس رده سلولی ذكر شده به وسیله این پلاسمید، آلوده گردید. مراحل تولید و بیان صحیح ژن مربوط به NPY با جداسازی RNA تام از سلولهای آلوده و انجام Northern blot تأیید شد. هم چنین ترشح صحیح هورمون NPY در محیط كشت سلولها به وسیله روش های كروماتوگرافی مایع سریع پروتئین با فاز معكوس (FPLC) و كروماتوگرافی ستونی با سفادكس (G50) به اثبات رسید. از آنجا كه نژاد مناسبی برای پیوند این رده سلولی وجود نداشت لذا می بایستی ایمونوایزوله شوند، بدین منظور سلول ها در كپسول های كوچك قرار گرفتند كه برای انجام این عمل از فیبرهای توخالی نیمه تراوا (PTFE) با وزن مولكولی 500.000 دالتون استفاده گردید. كپسول های تهیه شده به طول 3 میلی متر و حاوی سوسپانسیون سلولها با غلظت 40 میلیون در میلی لیتر در محلول 1% آلگینات بود و بعد از فرو بردن آنها در محلول كلرید كلسیم و سخت شدن آلگینات، این كپسول ها به طور جداگانه در مقدار یك میلی لیتر محیط كشت DMEM حاوی 10% سرم گوساله غیر فعال شده (FCS) نگهداری شدند.یافته ها : ترشح NPY ایمونو رادیو اكتیو در محیط كشت سلولها به وسیله روش رادیو ایمونوآسی خاص اندازه گیری شد. سلول های كپسوله شده توانایی تشرح NPY را درحالت in virto به مدت حداقل 28 روز حفظ نمودند. ترشح NPY به مدت 28 روز در سطحی مشابه با روز اول حفظ گردید و مقدار تشرح این هورمون برابر با 150 fmol/hour/fibre بود. نتیجه گیری: بنابراین ما موفق شدیم برای اولین بار رده سلولی ذكر شده را با cDNA مربوط به NPY آلوده نموده و تولید و ترشح NPY فعال به مقدار زیاد در سطح بالا را اندازه گیری نمائیم.
كلید واژه: نوروپپتید Y، رده سلولی RIN 1056a، بیان ژن، cDNA

توضیحات بیشتر