فایل ورد شيوع حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رفسنجان در سال 76- 1375

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رفسنجان در سال 76- 1375 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رفسنجان در سال 76- 1375  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رفسنجان در سال 76- 1375،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رفسنجان در سال 76- 1375 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: رشد بی رویه جمعیت یكی ازمعضلات بزرگ كشورهای درحال توسعه بوده و یكی از مهمترین عوامل آن را می توان حاملگی های ناخواسته دانست كه آمار آن در جوامع ومطالعات مختلف، به صورت متغیر گزارش شده است.مواد و روش ها: دراین پژوهش توصیفی مقطعی كه از آبان ماه سال 1375 تا اواسط سال 1376 به منظور بررسی شیوع و عوامل مرتبط با حاملگی های ناخواسته انجام شد، 356 زن باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان بطور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات توسط ماما یا افراد با تحصیلات بالاتر از دیپلم كه آموزش كافی دیده بودند صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد كه در مجموع 38.8% حاملگی های آنان ناخواسته بود. 72.7% حاملگی های ناخواسته علی رغم استفاده ازروشهای پیشگیری اتفاق افتاده بود كه نوع روش پیشگیری در 32.4% طبیعی، 34.3% قرص، 21.9% كاندوم، 6.7% شیردهی، 4.8% آی.یو.دی بوده است. آزمون های آماری بین سن زنان، سن همسران آنان، تحصیلات زنان، تحصیلات همسران آنان، تعداد فرزندان(p<0.000) و همچنین شغل همسران زنان (p=0.02) با بروز حاملگی ناخواسته ارتباط معنی داری نشان دادند.نتیجه گیری: با توجه به نتیجه این پژوهش مبنی بر شیوع بالای حاملگی ناخواسته (علیرغم استفاده از روشهای پیشگیری)، لزوم آموزش به مادران با استفاده از نیروی مشاركت مردمی و كاركنان بهداشتی درمورد انتخاب و نحوه استفاده صحیح از روش انتخابی جلوگیری از بارداری ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: حاملگی های ناخواسته، پیشگیری از بارداری، رفسنجان

توضیحات بیشتر