فایل ورد اثر قطع عصب سياتيك و فمورال بر پاسخ زخم ديابتي به روغن ماهي در موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر قطع عصب سياتيك و فمورال بر پاسخ زخم ديابتي به روغن ماهي در موش صحرايي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر قطع عصب سياتيك و فمورال بر پاسخ زخم ديابتي به روغن ماهي در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر قطع عصب سياتيك و فمورال بر پاسخ زخم ديابتي به روغن ماهي در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر قطع عصب سياتيك و فمورال بر پاسخ زخم ديابتي به روغن ماهي در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: مشكلات پای دیابتی ناشی از آنژیوپاتی و نوروپاتی علت 50% همه قطع عضوهای غیر جراحی بوده و باعث مشكلات اقتصادی قابل توجهی برای جامعه می شود. در مطالعات قبلی اثر التیام بخش روغن ماهی روی ترمیم زخم دیابتی تایید شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر این روغن بر روند التیام زخم دیابتی درموش صحرایی با قطع عصب سیاتیك و فمورال است.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی روی 5 گروه 10 تایی موش صحرایی نر بالغ انجام شد، یك گروه سالم، دو گروه دیابتی بدون قطع عصب و دو گروه دیابتی با قطع عصب، دیابت با تزریق 50 mg/kg استرپتوزوسین (STZ) ایجاد شد. در هر 5گروه زخمی به اندازه 3 سانتی متر مربع كه عمق آن شامل اپیدرم و درم بود بر روی ساق پای راست ایجاد شد. در گروه های قطع عصب، قبل از القاء دیابت، ابتدا حیوان بیهوش شده و سپس درشرایط استریل اعصاب سیاتیك و فمورال قطع و حدود 3 میلی متر از آن برداشته شد. بعد از ایجاد زخم روغن ماهی به صورت موضعی تا بهبودی كامل زخم مصرف شد. سطح زخم و در صد بهبودی آن، در روزهای صفر، سوم، ششم، نهم، دوازدهم، پانزدهم و هیجدهم بعد از ایجاد زخم اندازه گیری شد. همچنین زمان لازم برای بهبودی كامل زخم نیز بررسی شد.یافته ها : این پژوهش نشان داد كه میانگین سطح زخم از روز ششم بعد از جراحت در گروه سالم كمتر از گروه دیابتی (p<0.05) و گروه دیابتی با قطع عصب است.(p<0.01) همچنین این مطالعه نشان داد كه سطح زخم در گروه قطع عصب و گروه بدون قطع عصب در همه روزهای بعد از القاء زخم مشابه است. میانگین سطح زخم در گروه های دیابتی تحت درمان با روغن ماهی از روز نهم به بعد كمتر از گروه دیابتی (p<0.01) و گروه دیابتی با قطع عصب است (p<0.05)، درصد بهبودی زخم نیز در گروه سالم بیشتر از گروه های دیابتی (p<0.05) و دیابتی با قطع عصب است (p<0.001)، درمان با روغن ماهی درصد بهبودی را از روز نهم به بعد، هم در حیوان دیابتی (p<0.001) و هم در حیوان دیابتی با قطع عصب (p<0.05) افزایش داده است. مدت زمان لازم برای بهبودی كامل زخم در گروه های دیابتی تحت درمان با روغن ماهی كمتر از گروه های دیابتی است.(p<0.001) نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد كه مصرف موضعی روغن ماهی، ترمیم زخم پا را در موش صحرایی دیابتی با قطع عصب تسریع می كند، كه این اثر مشابه با اثر آن در موش صحرایی دیابتی با عصب سالم است.
كلید واژه: پای دیابتی، روغن ماهی، قطع عصب، ترمیم زخم

توضیحات بیشتر