فایل ورد اثر آلومينيوم اضافي رژيم غذايي بر روي انقباض آئورت جداشده موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر آلومينيوم اضافي رژيم غذايي بر روي انقباض آئورت جداشده موش صحرايي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر آلومينيوم اضافي رژيم غذايي بر روي انقباض آئورت جداشده موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر آلومينيوم اضافي رژيم غذايي بر روي انقباض آئورت جداشده موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر آلومينيوم اضافي رژيم غذايي بر روي انقباض آئورت جداشده موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: اثرات سمی آلومینیوم درسالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرارگرفته است. با توجه به اینكه پیشنهاد شده كه آلومینیوم روی كانالهای كلسیم و سیستم اینوزیتول تری فسفات اثر مهاری دارد و از سوی دیگر از آنجایی كه فعالیت عضله صاف دربیشتر موارد تحت تاثیر این دوسیستم است در این مطالعه اثر تجویز الومینیوم در رژیم غذایی روی فعالیت انقباضی آئورت جدا شده موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: آلومینیوم به مقدار 1620 میلیگرم به ازای هر كیلوگرم غذا به غذای مصرفی اضافه و حیوان ها به مدت 40 روز از این رژیم استفاده كردند. حیوان های گروه كنترل از همان رژیم غذایی، بدون آلومینیوم اضافی استفاده كردند و پس از 40 روز، در روز آزمایش حیوان ها بی هوش و نمونه خون برای اندازه گیری آلومینیوم تهیه شد، سپس قسمتی از آئورت سینه ای جدا و فعالیت آن پس از اضافه كردن غلظت های مختلف از كلرور پتاسیم و فنیل افرین در حمام بافت و با استفاده از یك ترانسدیوسر ایزومتریك ثبت گردید. آلومینیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی بدون شعله اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد كه فعالیت انقباضی آئورت حیوانی كه تحت تأثیر آلومینیوم زیاد قرار گرفته بود در جوابگویی به فنیل افرین تفاوتی با گروه كنترل نداشته، درحالی كه انقباض آئورت این حیوان ها برای غلظت های 20 و 50 میلی مول كلرور پتاسیم به ترتیب 2.5 ± 0.2 و 3.1±0.3 گرم به ازای میلیمتر مربع بافت است، به طور معنی داری از مقادیر بدست آمده برای گروه كنترل 1.6 ±0.3 و 2 ±0.1 بیشتر بود. غلظت آلومینیوم در سرم دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی می توان نتیجه گیری كرد كه قرار گرفتن در معرض آلومینیوم در موش ها اگر چه منجر به افزایش معنی دار در غلظت آن در سرم نشده ولی سبب تغییر در واكنش انقباضی عضله دیواره آئورت گردیده است. این یافته توجه به اثر غیر طبیعی آلومینیوم روی سیستم عروقی را در افرادی كه برای مدت طولانی در معرض آلومینیوم قرار می گیرند جلب می كند.
كلید واژه: انقباض آئورت، آلومینیوم، كلرور پتاسیم، فنیل افرین

توضیحات بیشتر