فایل ورد بررسي فعاليت فيزيكي در زنان ديابتي غيروابسته به انسولين

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فعاليت فيزيكي در زنان ديابتي غيروابسته به انسولين دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فعاليت فيزيكي در زنان ديابتي غيروابسته به انسولين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فعاليت فيزيكي در زنان ديابتي غيروابسته به انسولين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فعاليت فيزيكي در زنان ديابتي غيروابسته به انسولين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :6

امروزه نقش فعالیت فیزیكی در سلامتی جامعه و اثر آن در پیشگیری و كنترل بسیاری از بیماریها مطرح میباشد. بر این اساس ما بر آن شدیم كه فعالیت فیزیكی زنان دیابتی غیروابسته به انسولین را بررسی نماییم. در یك مطالعه توصیفی ـ تحلیلی به روش نمونه گیری آسان از بیماران زن دیابتی غیروابسته به انسولین مراجعه كننده به مركز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان و با استفاده از پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت به روش مصاحبه، فعالیت فیزیكی در مدت 1 سال توسط كارشناس تغذیه بررسی گردید. میزان فعالیت در اوقات بیكاری، پیاده روی (پیاده روی جهت خرید و پیاده روی ورزشی در اوقات بیكاری)، فعالیت فیزیكی در خانه داری و فعالیت فیزیكی در فعالیت شغلی برحسب دقیقه در هفته تعیین گردید و میزان فعالیت فیزیكی كل از جمع موارد فوق محاسبه شد. نتایج با فعالیت فیزیكی زنان آمریكا مقایسه و P<0.05 معنی دار تلقی شد. تعداد بیماران 135 نفر با میانگین سنی 3/10±49 سال و نمایه توده بدنی معادل 97/4±28 و وزن 5/12±4/69 كیلوگرم بود. نتایج نشان میدهد 90% از زنان دیابتی در اوقات بیكاری بی تحرك هستند. میزان دقایق صرف شده جهت فعالیت فیزیكی در اوقات فراغت و فعالیت شغلی به طور معنی داری كمتر از زنان آمریكایی میباشد (P<0.001 و P<0.0001). دقایق صرف شده جهت فعالیت خانه داری به طور معنی داری بیشتر از زنان آمریكایی بود (P<0.0002). از فعالیت خانه داری زنان دیابتی از نوع سبك و خیلی سبك میباشد. دقایق صرف شده جهت فعالیت فیزیكی كه موجب اتلاف انرژی و در نهایت كاهش وزن و ذخایر چربی و كنترل دیابت و همچنین افزایش آمادگی جسمانی میشود، در زنان دیابتی ما بسیار كم میباشد. به نظر میرسد باید در جهت آموزش افراد دیابتی به انجام ورزش و افزایش فعالیت فیزیكی در اوقات بیكاری برنامه ریزی مناسبی را اتخاذ نمود.
كلید واژه: فعالیت فیزیكی، دیابت، زنان، ورزش، فعالیت در اوقات بیكاری

توضیحات بیشتر