فایل ورد شيوع بيماريهاي عملكرد تيروييد در بيماران بستري در CCU

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع بيماريهاي عملكرد تيروييد در بيماران بستري در CCU دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع بيماريهاي عملكرد تيروييد در بيماران بستري در CCU  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع بيماريهاي عملكرد تيروييد در بيماران بستري در CCU،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع بيماريهاي عملكرد تيروييد در بيماران بستري در CCU :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :13

بیماریهای عملكرد تیرویید (هیپوتیروییدیسم و هیپرتیروییدیسم) نسبتا شایع است و در زنان بیشتر از مردان دیده میشود. این بیماریها اثرات قلبی ـ عروقی چشمگیری دارند و غالبا بیماریهای قلبی را تقلید میكنند، بخصوص هیپرتیروییدیسم كه در ایجاد و تشدید بیماری عروق كرونر، نارسایی قلبی و فیبریلاسیون دهلیزی نقش دارد. از آنجا كه علایم بالینی و نشانه های فیزیكی بیماران هیپرتیرویید مشابه علایم و نشانه های فیزیكی بیماران قلبی است، ممكن است تشخیص بالینی پركاری تیرویید در حضور بیماری قلبی مشكل باشد. جهت تعیین فایل ورد شيوع بيماريهاي عملكرد تيروييد در بيماران بستري در CCU، 328 بیمار ـ كه در بیمارستانهای مدرس و طالقانی بستری بودند ـ مورد بررسی قرار گرفتند. پس از كسب موافقت بیماران، آزمون TRH در همه آنها انجام شد و یافته های بالینی شامل علایم، نشانه ها، تشخیص بیماری قلبی و روش تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت. از این 382 نفر، 186 نفر (7/48%) از بیمارستان مدرس و 196 نفر (3/51%) از بیمارستان طالقانی بودند. میانگین سنی بیماران 3/11±5/60 سال و 164 نفر (9/42%) زن و 218 نفر (1/57%) مرد بودند. سابقه بیماری تیرویید در 7/10% بیماران وجود داشت كه اكثر آنها (8/71%) نوع بیماری خود را نمی دانستند. 1/48% بیماران با تشخیص نهایی آنژین ناپایدار، 8/17% با تشخیص AMI و 2/15% با تشخیص CHF بستری شده بودند و این نسبت در دو بیمارستان مشابه بود. 24 نفر (3/6%) از 382 بیمار مورد بررسی، اختلال عملكرد تیرویید داشتند و شامل 9 نفر (4/2%) هیپرتیروییدیسم و 15 نفر(9/3%) هیپوتیروییدیسم بود. از ایـن تعـداد 7 نفـر (2/29%) زن و 17 نفـر (8/70%) مرد بودند و فقط 3 نفر (13%) سابقه بیماری تیرویید داشتند. از 9 بیمار (4/2%) مبتلا به پركاری تیرویید 8 نفر در بیمارستان طالقانی (1/4% هیپرتیروییدیسم) و 1 نفر در مدرس (5/0% هیپرتیروییدیسم) بودند (P<0.02) و همه آنها مرد بودند. از 15 بیمار (9/3%) مبتلا به كم كاری تیرویید، 10 نفر در طالقانی (1/5% هیپوتیروییدیسم) و 5 نفر در مدرس (7/2% هیپوتیروییدیسم) بستری بوده اند (P<0.35) و از میان آنها 7 نفر (6/46%) زن و 8 نفـر (4/53%) مـرد بودند. شیـوع هیپوتیروییدیسـم در بیماران با سن 50 سال یا كمتر (6/9%) بیشتر از بیماران 51 تا 71 سـاله (75/3%) بـود (P<0.07) و برعكـس شیـوع هیپرتیروییدیسـم در بیماران 51 تا 71 ساله بیشتر بود (2/4% در مقابل 0%). 48 نفر (8/12%) از كل بیماران بستری بیماری غیرقلبی داشتند و شیوع بیماریهای عملكرد تیرویید در آنها 4/10%، شیوع هیپوتیروییدیسم 2/6% و هیپرتیروییدیسم 2/4% بود. این تحقیق نشان داد بیماریهای عملكرد تیرویید در بیماران بستری در CCU شیوع نسبتا بالایی دارد و در بیماران 50 ساله یا كمتر شیوع بیشتری دارد. شیوع هیپوتیروییدی بیشتر از هیپرتیروییدی بوده و هیپرتیروییدی در مردان بسیار بیشتر از زنان دیده میشود.
كلید واژه: هیپوتیروییدی، هیپرتیروییدی، بخش مراقبتهای كرونری CCU، بیماریهای قلبی ـ عروقی

توضیحات بیشتر