فایل ورد اجراي حقوقي اخلاق

لینک دانلود

 فایل ورد اجراي حقوقي اخلاق دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اجراي حقوقي اخلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اجراي حقوقي اخلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اجراي حقوقي اخلاق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مدرس علوم انساني

تعداد صفحات :21

اخلاق و حقوق هر دو به زندگی اجتماعی انسان توجه دارند؛ هردو واجد احكام ایجابی وسلبی مشترك بسیاری هستند و بنابراین هردو باید تاحد امكان یكدیگر را پوشش دهند، به طوری كه قواعد حقوقی فاقد روح احكام اخلاقی و یا مخالف قواعد اخلاقی مهم، اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی، به حداقل برسد؛ این امر باعث می شود كه از یك سو قواعد حقوقی، ماهیت اخلاقی نیز گرفته و احساسهای انسانی و هماهنگیهای وجدان عمومی را نیز در كنار ضمانت اجرای خارجی با خود همراه سازد و از سوی دیگر، قواعد اخلاقی- در موارد ضروری- در سایه حمایتهای حقوقی قرار گرفته و ضریب اطمینان اجرای آنها بالا رود. عبارت ‹ فایل ورد اجراي حقوقي اخلاق› در مقام تبیین این امر است كه حقوق باید با تجدیدنظر در بعضی از مفاهیم و مبانی مسؤولیت حقوقی، از بی اعتنایی نسبت به احكام اخلاقی كه با وجود اهمیت بسیار به دلیل فقدان ضمانت اجرا به مرحله اجرا درنمی آید، خودداری نماید؛ به عنوان مثال، حقوق نباید با وجود حساسیت شدید اخلاق نسبت به مواردی از قبیل ‹ ضرورت كمك به دیگران در مواقعی كه خطری آنها را تهدید می كند› ، ‹ جلوگیری از اقدام افراد به افعالی كه به ضرر خود آنهاست› ، ‹ لزوم جلوگیری از افعالی كه به طور غیرمستقیم به ضرر دیگران است› و ‹ جلوگیری از افعالی كه ماهیتاً غیراخلاقی است› ، آنها را صرفاً مربوط به قلمرو اخلاق دانسته و ار دخالت مناسب، امتناع ورزد، عدم توجه به این امر موجب می گردد كه حقوق از اخلاق فاصله بگیرد و عدالت كه جوهره واقعی آن را اخلاق تشكیل می دهد به خطر افتد. دخالت حقوق البته به گونه ای باشد كه مرزهای اخلاق و حقوق را كاملاً به هم نریزد؛ زیرا بدیهی است كه اجرای تمام قواعد اخلاقی بپردازد؛ زیرا تفكیك اخلاق در نظامهای حقوقی دینی چندان ساده نیست.
كلید واژه: فایل ورد اجراي حقوقي اخلاق، ضمانت اجرای اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی، حقوق دینی.

توضیحات بیشتر