فایل ورد بررسي شيوع ميگرن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شيوع ميگرن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شيوع ميگرن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شيوع ميگرن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شيوع ميگرن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :6

مقدمه: میگرن یك بیماری شایع است كه شروعش در بسیاری از موارد در نوجوانی است. گزارش‌های مربوط به شیوع میگرن در نوجوانان متفاوت بوده و بین 6 تا 12 درصد می‌باشد.هدف: هدف این مطالعه توصیفی- تحلیلی، كه در بهار 1381 انجام شده، تعیین شیوع میگرن در دانش آموزان دبیرستانی رشت و تعیین فراوانی نسبی میگرن به تفكیك جنس و وجود اورا بود.مواد وروش ها: نمونه مورد مطالعه 1965 دانش‌آموز دبیرستانی 14 تا 18 ساله و ابزار تحقیق، پرسش‌نامه تشخیصی میگرن بود. این پرسش‌نامه كه توسط دانشگاه كالیفرنیا، واحد سن دیگو و براساس معیارهای انجمن بین المللی سردرد وضع شده، بین نمونه‌ها توزیع و پاسخ‌های داده شده به پرسش‌نامه با استفاده از آزمون X2 و توسط نرم افزار SPSS.10 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: شیوع میگرن در گروه موردمطالعه 85/8% (1/10 تا 6/7، (0.95CI، شیوع میگرن با اورا 88/1% (5/2 تا 3/1، (0.95CI و میگرن بدون اورا (1/8 تا 8/5، (0.95CI بود. میگرن بدون اورا 3.7 برابر شایع‌تر از میگرن با اورا (P<0.0001) و شیوع میگرن در دختران 9/1 برابر شایع‌تر از پسران بود .(P<0.001)نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشانگر شیوع نسبتا بالای میگرن در دانش آموزان دبیرستانی و لزوم شناسایی و درمان مناسب دانش آموزان مبتلا به میگرن است.
كلید واژه: دانشجویان، میگرن، همه ‌گیری شناسی

توضیحات بیشتر