فایل ورد جدا سازي هليكوباكتر پيلوري به روش PCR از آفت هاي دهاني بيماران مبتلا به آفت هاي راجعه دهاني در سال 1381 در شهر رشت

لینک دانلود

 فایل ورد جدا سازي هليكوباكتر پيلوري به روش PCR از آفت هاي دهاني بيماران مبتلا به آفت هاي راجعه دهاني در سال 1381 در شهر رشت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جدا سازي هليكوباكتر پيلوري به روش PCR از آفت هاي دهاني بيماران مبتلا به آفت هاي راجعه دهاني در سال 1381 در شهر رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جدا سازي هليكوباكتر پيلوري به روش PCR از آفت هاي دهاني بيماران مبتلا به آفت هاي راجعه دهاني در سال 1381 در شهر رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جدا سازي هليكوباكتر پيلوري به روش PCR از آفت هاي دهاني بيماران مبتلا به آفت هاي راجعه دهاني در سال 1381 در شهر رشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :8

مقدمه: آفت‌های راجعه دهانی (RAS) Recurrent Aphthous Stomatitis اختلالی ا‌ست كه به صورت زخم هایی محدود به مخاط دهان مشخص می شود. بـه دلیل شباهت های بافت شناسی كه بین زخم پپتیك (Peptic ulcer) و آفت های راجعه دهانی مشاهده شده و چون ضایعات آفت های دهانی اغلب به درمان با آنتی بیوتیك‌های وسیع الطیف مثل تتراسایكلین پاسخ می دهند، و نقش هلیكوباكترپیلوری كه در زخم پپتیك مشخص گردیده، پیشنهاد شده كه این باكتری ممكن است در توسعه زخم های آفتی راجعه دهان دخالت داشته باشد. با وجود این، فقط مدارك محدودی در مورد كلونیزه شدن یا نقش احتمالی هلیكوباكترپیلوری در زخم های آفتی دهان وجود دارد. هدف: در این مطالعه خواسته شده است تا با انجام آزمایش Polymerase Chain Reaction (PCR) بر روی نمونه های برش زده زخم های آفتی به دنبال حضور احتمالی هلیكوباكترپیلوری در این زخم ها باشیم. مواد و روش ها: در این مطالعه از آفت های دهانی بیماران مبتلا بهRAS ، به وسیله برس‌های دندانی نمونه برداری شد، و به منظور تعیین هلیكوباكترپیلوری از نمونه ها، آزمایش PCR ، كه یك روش بسیار دقیق و حساس برای جدا سازی هلیكوباكترپیلوری در نمونه های زخم آفت های راجعه دهان و نمونه هایی از مكان‌های دیگر دهان است، انجام گرفت. در كلیه این بیماران همچنین تست سرولوژی به روش ELISA برای تعیین میزان آنتی بادی IgG ضد هلیكوباكترپیلوری نیز به عمل آمد. بر روی تمام بیماران هر دو آزمایش PCR و ELISA انجام گرفت. بیماران مورد نظر، دارای آفت های راجعه دهانی فعالی بودند كه از خرداد ماه سال 81 تا خرداد ماه سال82 به آزمایشگاه مراجعه می نمودند.نتایج: 50 مورد ازبیماران مبتلا به RAS مورد مطالعه قرار گرفتند كه محدوده سنی 18 تا60 سال داشتند و میانگین سنی آنان 30/11± 38/32 سال بود، تعداد 26 نفر (52 درصد) از نظر تست ELISA مثبت شدند و از یك بیمار (2درصد)، با انجام آزمایشPCR ، DNA هلیكوباكترپیلوری به دست آمد.نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، DNA هلیكوباكترپیلوری در زخم های آفتی این بیماران، حتی در آنهایی كه آنتی بادی(IgG) ضدهلیكو باكترپیلوری آنها در مطالعه مثبت گزارش شده دیده نمی‌شود و این احتمال وجود دارد كه این باكتری هیچ دخالتی در آفت های راجعه دهانی بیماران نداشته باشد.
كلید واژه: بیماریهای دهان، زخم پپتیك، واكنش زنجیره های پلیمرازی، هلیكوباكترپیلوری

توضیحات بیشتر