فایل ورد بررسي اثر دور توپي و سطح مقطع خروجي در ماشين سفيد‌كن تيغه اي، بر روي ميزان شكستگي برنج

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر دور توپي و سطح مقطع خروجي در ماشين سفيد‌كن تيغه اي، بر روي ميزان شكستگي برنج دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر دور توپي و سطح مقطع خروجي در ماشين سفيد‌كن تيغه اي، بر روي ميزان شكستگي برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر دور توپي و سطح مقطع خروجي در ماشين سفيد‌كن تيغه اي، بر روي ميزان شكستگي برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر دور توپي و سطح مقطع خروجي در ماشين سفيد‌كن تيغه اي، بر روي ميزان شكستگي برنج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :18

ضایعات تبدیل شالی از معضلات كارخانه‌های برنج‌كوبی كشور است. كاربرد غیر علمی ماشین های تبدیل، از جمله سفید‌كن، از مهمترین عوامل موثر در میزان شكستگی برنج و ایجاد ضایعات كیفی است. هدف از این پژوهش، تعیین اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی به عنوان پارامترهای عملكردی دستگاه سفیدكن تیغه ای بر میزان شكست برنج رقم دانه بلند خزر است. دستگاه سفید کن تیغه ای در كلیه كارخانه های برنج كوبی کشور رواج دارد و برنج دانه بلند خرد در استان های شمالی کشور متداول است. این پژوهش همچنین به منظور بهینه كردن و اصلاح سیستم موجود جهت كاهش ضایعات در مرحله سفیدكنی برنج قهوه ای انجام شده است. در این تحقیق پارامتر دور توپی در شش سطح: 650، 700، 750، 800، 850 و900 دور در دقیقه و سطح مقطع خروجی دستگاه در پنج سطح: 615، 660، 705، 750 و 795 میلیمترمربع در نظر گرفته شد و جمعا30 تیمار به صورت فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوك های كامل تصادفی و در سه تكرار آزمایش و میزان شكستگی برنج اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه افزایش دور توپی از 650 تا 900 دور در دقیقه باعث افزایش شكستگی دانه برنج می‌شود. همچنین مشخص شد كه سطح مقطع خروجی مهمترین عامل تاثیرگذار بر شكستگی برنج است و با افزایش آن میزان برنج شكسته شده كاهش پیدا می شود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانكن نشان می دهد كه بیشترین درصد شكستگی (35.69 درصد) مربوط به تركیب دو پارامتر دور با 900 دور در دقیقه و سطح مقطع با 615 میلیمتر مربع و كمترین درصد شكستگی (7.12 درصد) مربوط به تركیب دو پارامتر دور با 800 دور در دقیقه و سطح مقطع با 705 میلیمتر مربع است.
كلید واژه: برنج سفید، دور توپی، سطح مقطع خروجی، سفیدكن تیغه ای

توضیحات بیشتر