فایل ورد تجزيه و تحليل روند رشد اشتغال و تغييرات ساختاري آن در بخش صنعت در استانهاي مختلف ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تجزيه و تحليل روند رشد اشتغال و تغييرات ساختاري آن در بخش صنعت در استانهاي مختلف ايران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تجزيه و تحليل روند رشد اشتغال و تغييرات ساختاري آن در بخش صنعت در استانهاي مختلف ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تجزيه و تحليل روند رشد اشتغال و تغييرات ساختاري آن در بخش صنعت در استانهاي مختلف ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تجزيه و تحليل روند رشد اشتغال و تغييرات ساختاري آن در بخش صنعت در استانهاي مختلف ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي

تعداد صفحات :18

امروزه رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش صنعت چندان امکانپذیر نیست. همچنین اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد.در اقتصاد ایران، اشتغال از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی است.تجزیه و تحلیل روند اشتغال صنعتی و ساختار آن در سطح استانهای ایران مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه صنایع و ترکیب آن در استانها است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از استانها محقق ساخت.در طبقه بندی استانهای ایران از بعد نرخ رشد اشتغال صنعتی طی دوره زمانی سالهای 1373-1353 و تغییرات به وجود آمده بین دو دوره زمانی، یعنی دوره اول، سالهای 1363-1353 و دوره دوم، سالهای 1373-1364 نتایج به این صورت بوده است که از میان 24 استان کشور، نرخ رشد اشتغال صنعتی در 20 استان بیش از کل کشور و در 4 استان کمتر از کل کشور بوده است. همچنین نرخ رشد اشتغال صنعتی در 10 استان از دوره اول به دوره دوم افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اشتغال صنعتی در 10 استان در حال شکوفایی بوده است. اما در 14استان دیگر نرخ رشد اشتغال صنعتی از دوره اول به دوره دوم کاهش یافته است. بنابراین از نظر نرخ رشد اشتغال صنعتی 14 استان به سمت همگرایی و 10 استان دیگر به سمت واگرایی حرکت کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل ساختار صنایع، علاوه بر شناسایی صنایعی که استانها از نظر اشتغال صنعتی در طی دو مقطع زمانی سالهای 1355 و 1375 در آن صنایع مزیت نسبی داشته و به عنوان صنایع پایه ای معرفی شده اند، برای شناسایی عوامل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی بین استانهای کشور توسط روش تغییر سهم، مشخص شده است که چون تغییرات ساختاری در 11 استان مثبت و در 13 استان منفی بوده، ترکیب صنایع- نسبت به ترکیب صنایع مطلوب کشور- در 11 استان مطلوب و در 13 استان دیگر نامطلوب بوده است. همچنین چون تغییرات افتراقی در 15 استان مثبت و در 9 استان دیگر منفی بوده، آثار رقابتی در 15 استان باعث افزایش اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی و در 9 استان دیگر باعث کاهش این اختلافات شده است بنابراین علل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی بیشتر مربوط به آثار رقابتی یا ویژگیهای استانی بوده و اثرهای تجمعی ناشی از ساختار صنایع، تاثیر کمتری بر اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی داشته است، یعنی رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب استانها مربوط به آثار رقابتی است، نه آثار تجمعی.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر