فایل ورد نظري بر ابعاد حقوقي انتخابات و راههاي توسعه آن

لینک دانلود

 فایل ورد نظري بر ابعاد حقوقي انتخابات و راههاي توسعه آن دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نظري بر ابعاد حقوقي انتخابات و راههاي توسعه آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نظري بر ابعاد حقوقي انتخابات و راههاي توسعه آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نظري بر ابعاد حقوقي انتخابات و راههاي توسعه آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز)

تعداد صفحات :32

از زمان شكل گیری ‹قدرت سیاسی› و تقسیم ‹جامعه سیاسی› به دو گروه فرمانبران و فرمانبروایان، همواره مشروعیت فرمانروایی گروه اخیر مورد بحث و جدال بوده است. نظریه تعلق ‹ حاكمیت› به مردم، پس از تجربیات گوناگون در امر حكومت، به عنوان تنها نظریه معقول، مقبول ملل و معمول اكثر قریب به اتفاق جوامع سیاسی جهان گشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، با طرح اصل حاكمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یك حق خداداد، مشروعیت اعمال اقتدار سیاسی را منوط به پذیرش آن را جانب مردم كرده است. به دلیل عدم امكان تحقق دموكراسی مستقیم، شیوه دموكراسی غیرمستقیم، یعنی گزینش فرمانروایان از جانب فرمانرویان، مورد توجه قانونگذار اساسی و عادی ایران قرار گرفته و مكانیسم ‹ انتخابات› برای تحقق آن منظور گردیده است. اگرچه اصول كلی انتخابات سالم و درست كه مقبول و معمول حكومتهای مردمسالار جهان است. در نظام حقوقی ما نیز با تأكید و صراحت مقرر گردیده است. اما توسعه و تعمیق هرچه بیشتر آن مستلزم پاره ای تهمیدات است از قبیل افزایش تجربه های انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن، تشكیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی (به منظور هرچه بیشتر معقول و منطقی و معنی دار گشتن انتخابات) ، وضع قوانین انتخاباتی به دور از ابهام و كلی گویی به قصد جلوگیری از تفسیر به رای و اعمال برداشتهای شخصی یا اغراض گروهی و جناهی در انتخابات، تهیه لیست های انتخاباتی با هدف جلوگیری از تقلب و فساد در انتخابات و ...
كلید واژه:

توضیحات بیشتر