فایل ورد سوگيري هنجاري و اخلاقي در پژوهشهاي دانشگاهي: مطالعه تطبيقي امور مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد سوگيري هنجاري و اخلاقي در پژوهشهاي دانشگاهي: مطالعه تطبيقي امور مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي ايران دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سوگيري هنجاري و اخلاقي در پژوهشهاي دانشگاهي: مطالعه تطبيقي امور مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سوگيري هنجاري و اخلاقي در پژوهشهاي دانشگاهي: مطالعه تطبيقي امور مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سوگيري هنجاري و اخلاقي در پژوهشهاي دانشگاهي: مطالعه تطبيقي امور مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز)

تعداد صفحات :45

مقاله حاضر سوگیری هنجاری و اخلاقی دانشجویان تحصیلات تكمیلی را در علم و تحقیقات دانشگاهی مورد مطالعه قرار می دهد. هدف این مقاله بررسی نوع سوگیری هنجاری و اخلاقی دانشجوان تحصیلات تكمیلی و بررسی عوامل دانشگاهی و دپارتمانی مؤثر بر این سوگیری است. در این مطالعه، تأثیر عوامل دانشگاهی نظیر عوامل مربوط به جو گروه آموزشی، ساختار گروه آموزشی، تجربیات طلبگی و...، بر سوگیری هنجاری دانشجویان بررسی شده است. داده های تجربی این مطالعه مبتنی بر پیمایشی است كه روی دانشجویان تحصیلات تكمیلی چهار دانشگاه تهران، تبریز، شهیدبهشتی و تربیت مدرس صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود نوعی نوسان یا ambivalence در سوگیری هنجاری و اخلاقی دانشجویان در فرایند تحقیقات دانشگاهی است و همچنین تحلیل چندمتغیره این مطالعه، حاكی از آن است كه در میان عوامل دانشگاهی و دپارتمانی ‹ پیروی از ضدهنجاری علم› بیشتر از ‹ پیروی از هنجاری علم› ارزیابی می شود.
كلید واژه: سوگیری هنجاری، هنجاری علم، ضدهنجاری علم، جامعه پذیری دانشگاهی، جو گروه آموزشی، ساختار گروه آموزشی، تجربیات طلبگی.

توضیحات بیشتر