فایل ورد نقش عفونت هليكوباكترپيلوري در ايجاد عوارض گوارشي ناشي از داروهاي ضد التهابي غير استروييدي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش عفونت هليكوباكترپيلوري در ايجاد عوارض گوارشي ناشي از داروهاي ضد التهابي غير استروييدي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش عفونت هليكوباكترپيلوري در ايجاد عوارض گوارشي ناشي از داروهاي ضد التهابي غير استروييدي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش عفونت هليكوباكترپيلوري در ايجاد عوارض گوارشي ناشي از داروهاي ضد التهابي غير استروييدي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش عفونت هليكوباكترپيلوري در ايجاد عوارض گوارشي ناشي از داروهاي ضد التهابي غير استروييدي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گوارش

تعداد صفحات :8

مقدمه: عفونت هلیکوباکترپیلوری (Helicobacter pylori- H. pylori) و داروهای ضد التهابی غیر استروییدی(Non- Steroidal Anti–Inflammatory Drugs – NSAIDs) دو عامل مهم ایجاد ضایعه مخاطی در معده و اثنی عشر به شمار می آیند. نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه تاثیر متقابل عفونت H.pylori و NSAIDs بر هم و بر مخاط معده متفاوت است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات این دو متغیر بر فراوانی زخم و خونریزی گوارشی انجام شده است. مواد و روشها: بیماران مبتلا به خونریزی حاد گوارشی و بیماران مبتلا به دیس پیسی بدون خونریزی که گارستروسکوپی مراجعه کرده اند از نظر سابقه مصرف NSAIDs و وجود عفونت H.pylori بررسی شدند. در بررسی آماری فراوانی ضایعات مخاطی و خونریزی گوارشی تعیین شد و مورد مقایسه قرار گرفت و ارتباط زخم و خونریزی گوارشی با مقایسه بیماران تحت درمان NSAIDs با بیمارانی که از این داروها استفاده نکرده بودند در دو گروه با و بدون عفونت H.pylori همراه با محاسبه odds ratio تعیین گردید. مقایسه گروهها با آزمونهای chi square و Fisher exact test با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.نتایج: 104 بیمار به علت خونریزی گوارشی حاد و 102 بیمار بدون خونریزی گوارشی که برای گاستروسکوپی تشخیصی مراجعه کرده بودند مطالعه شدند. میانگین سنی در دو گروه به ترتیب 20±48 و 18±44 سال بود. فراوانی مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی در بیماران با خونریزی حاد گوارشی 51% و در بیماران بدون خونریزی 34% بود (P<0.025).در بیماران تحت درمان با NSAIDs در مقایسه با افرادی که از این داروها استفاده نکرده بودند افزایش معنی داری در بروز زخم اثنی عشر (P<0.021 و OR=4.3) و خونریزی گوارشی (P<0.012، OR=2.54) دیده شد. عفونت H.pylori، در مقایسه با بیماران بدون عفونت، زخم اثنی عشر را به طور معنی داری افزایش داده (P<0.001 و OR=23.33) اما زخم معده را به طور معنی داری کاهش داده است (P<0.019 و OR=0.18). وجود همزمان عفونت H.pylori و مصرف NSAIDs سبب افزایش معنی داری در بروز زخم اثنی عشر (P<0.001 و OR=20.57) اما کاهش غیر معنی داری در شیوع زخم معده شده است (P=0.193 و OR=0.38). در این بیماران خطر خونریزی گوارشی افزایش نیافته است (P=0.613 و OR=1.38). عفونت H.pylori در بیماران تحت درمان با NSAIDs در مقایسه با بیمارانی که عفونت H.pylori ندارند و از این داروها استفاده می کنند فراوانی زخم اثنی عشر را به طور معنی داری افزایش (P=0.001 و OR=4.78) اما فراوانی زخم معده را به طور معنی داری کاهش داده است (P=0.015 وOR=0.18). خطر خونریزی نیز در این بیماران به طور غیر معنی داری کاهش یافته است (P=0.13 و OR=0.54).نتیجه گیری: عفونت H.pylori و NSAIDs هر کدام به تنهایی خطر زخم اثنی عشر را زیاد می کنند، اما عفونت H.pylori به تنهایی یا همراه با NSAIDs سبب کاهش بروز زخم معده و خونریزی گوارشی می گردد.
كلید واژه: عفونت هلیكوباكتر، زخم پپتیك، خونریزی گوارشی، داروهای ضد التهابی غیراستوئیدی

توضیحات بیشتر