فایل ورد بررسي اثر مقدار بذر و تاريخ كاشت بر تعداد پنجه، عملكرد و اجزا عملكرد شش رقم گندم

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر مقدار بذر و تاريخ كاشت بر تعداد پنجه، عملكرد و اجزا عملكرد شش رقم گندم دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر مقدار بذر و تاريخ كاشت بر تعداد پنجه، عملكرد و اجزا عملكرد شش رقم گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر مقدار بذر و تاريخ كاشت بر تعداد پنجه، عملكرد و اجزا عملكرد شش رقم گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر مقدار بذر و تاريخ كاشت بر تعداد پنجه، عملكرد و اجزا عملكرد شش رقم گندم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی وضعیت پنجه زنی، تغییرات عملكرد و اجزا عملكرد ارقام گندم در تراكم های متفاوت بذر و تاریخ های مختلف كاشت. این تحقیق در تاریخ های كاشت 15/9/، 15/10/ و 15/11/77 در قالب طرح آماری بلوك های كامل تصادفی به روش كرت های خرد شده اجرا گردید به نحوی كه شش رقم امیدبخش گندم فلات، اترك، زاگرس، دوروم 13، دوروم 12 و چین آلتار در كرت های اصلی و پنج تراكم 50، 100، 200، 400، 800 بذر در واحد سطح در كرت های فرعی قرار داشتند. نتایج اثرات ساده نشان داد با افزایش تاخیر در كاشت تعداد پنجه در بوته كاهش، درصد تلفات پنجه افزایش، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه كاهش یافت. همچنین با افزایش تراكم بذر تعداد پنچه در بوته كاهش، درصد تلفات پنجه، و تعداد سنبله در واحد سطح افزایش یافت. با افزایش تراكم بذر در كلیه تاریخ های كاشت تعداد دانه در سنبله و عموما وزن هزار دانه كاهش یافت. بین عملكرد دانه ارقام در هر تاریخ كاشت تفاوت معنی داری ملاحظه نشد، ولی بین سطوح مختلف تراكم بذر تفاوت معنی دار وجود داشت و با افزایش تراكم بذر عملكرد دانه افزایش یافت، با در نظر گرفتن اثرات متقابل و وجود حرف مشترك در تراكم 400 و 800 بذر در واحد سطح در تاریخ كاشت اول می توان نتیجه گرفت كه تراكم بذر توصیه شده در هر تاریخ كاشت متفاوت است و با افزایش تاخیر در كاشت افزایش می یابد.
كلید واژه: تاریخ كاشت، تراكم بذر، ارقام گندم، تغییرات پنجه، عملكرد، اجزا عملكرد

توضیحات بیشتر