فایل ورد نقش پتاسيم و گچ در كاهش صدمات ناشي از شوري آب آبياري در گندم رقم تجن

لینک دانلود

 فایل ورد نقش پتاسيم و گچ در كاهش صدمات ناشي از شوري آب آبياري در گندم رقم تجن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش پتاسيم و گچ در كاهش صدمات ناشي از شوري آب آبياري در گندم رقم تجن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش پتاسيم و گچ در كاهش صدمات ناشي از شوري آب آبياري در گندم رقم تجن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش پتاسيم و گچ در كاهش صدمات ناشي از شوري آب آبياري در گندم رقم تجن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

عملكرد در گندم می شود، اما پتاسیم و سولفات كلسیم موجب تقلیل صدمات ناشی از شوری می گردند. این تحقیق به منظور بررسی اثرات شوری آب آبیاری و كاربرد پتاسیم و گچ بر رشد و عملكرد گندم (Triticum aestivum L. cv. Tejan) انجام شد. بدین منظور چهار سطح پتاسیم (صفر، 0.4، 0.8 و 1.2 گرم اكسید پتاسیم در گلدان) از منبع سولفات پتاسیم، سه سطح گچ (صفر، 1.75 و 3.5 گرم گچ در گلدان) و پنج سطح از هدایت الكتریكی آب آبیاری 0.8 دسی زیمنس بر متر (آب چاه) 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر (مخلوط آب چاه و آب شور دریا) در شرایط گلدانی بصورت فاكتوریل در قالب طرح كامل تصادفی بر روی عملكرد و اجزا عملكرد در سال زراعی 82-1381 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد كه افزایش شوری آب آبیاری موجب كاهش ارتفاع، طول سنبله، طول و عرض برگ پرچم، وزن ماده خشك، تعداد پنجه، تعداد دانه در خوشه، وزن دانه در هر خوشه، وزن هزار دانه و عملكرد گندم گردید (0.01>P). مصرف پتاسیم در تیمارهای مختلف با تقلیل اثرات شوری موجب بهبودی اجزا عملكرد و تولید دانه شد. اثر متقابل پتاسیم و شوری بر ماده خشك، عملكرد دانه و وزنه هزار دانه در سطح یك درصد معنی دار شد. بعلاوه، مصرف گچ نیز بر وزن ماده خشك، تولید دانه و وزن هزار دانه تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. اثر متقابل شوری و گچ بر وزن ماده خشك و وزن هزار دانه تاثیر معنی دار داشته و همچنین تاثیر متقابل رژیم آبیاری، پتاسیم و گچ بر عملكرد دانه و وزن هزار دانه در سطح یك درصد معنی دار شد.
كلید واژه: گندم، آب شور، پتاسیم، گچ

توضیحات بیشتر