فایل ورد ساختار فيزيكي رودخانه مادرسو پارك ملي گلستان

لینک دانلود

 فایل ورد ساختار فيزيكي رودخانه مادرسو پارك ملي گلستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساختار فيزيكي رودخانه مادرسو پارك ملي گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساختار فيزيكي رودخانه مادرسو پارك ملي گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساختار فيزيكي رودخانه مادرسو پارك ملي گلستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :16

آگاهی از پیچیدگی ها و فرآیندهای اكولوژیك، نقش بسزایی در شناسایی ارزش و اهمیت رودخانه ها ایفا می نماید. یكی از موارد مهم و مورد نیاز در بررسی اكولوژی رودخانه، مطالعه ساختار فیزیكی است تا موقعیت توپوگرافیك و طبیعی رودخانه مشخص گردد و در نهایت روابط میان عوامل زیستی و غیر زیستی آن كه تنوع زیستی را تحت تاثیر قرار می دهد، مشخص گردند. این مقاله حاصل فعالیت ها و پژوهش های سال های 1380-1379 است. در بررسی و تعیین عوارض رودخانه از روش های علمی بكار گرفته شده در طی عملیات میدانی، استفاده شده است. بر این اساس هر یك از موارد تعریف و اندازه گیری شد. طول رودخانه مادرسو در محدوده پارك ملی گلستان 19913 متر اندازه گیری شد كه 84.6 درصد آن را مناطق كم عمق و 15.4 درصد، معادل 3067.15 متر آن را مناطق گودالی تشكیل می دهند كه سبب ایجاد تنوع فیزیكی و زیستی در رودخانه شده است. تعداد، طول و عرض گودال ها از سرچشمه تا پائین دست رودخانه (تنگراه) متغیر است كه بیشترین تعداد گودال در فواصل (17-16 كیلومتر) از رودخانه حدود 29 عدد و كمترین آن در سرچشمه در فواصل (1-0 كیلومتر) و 2 عدد ثبت شد. بیشترین طول گودال حدود 11.57 متر و كمترین آن 4.1 متر ثبت گردید. بیشترین عرض گودال 3.75 متر و كمترین آن 1.86 متر، حداكثر عمق گودال ها 120 سانتی متر و كمترین آن 50 سانتی متر اندازه گیری شد. بستر غالب رودخانه، قلوه سنگی و تعداد كل گودال ها 370 عدد ثبت شده است. تغییرات عرض رودخانه نامنظم (بطور متوسط 6-5 متر) بود و غالباً شرق به غرب می باشد. مقدار آب در طول سال تغییرات زیادی داشته و دارای انشعابات فرعی (همگرا و واگرا) فراوانی در مسیر خود بود. تغییرات شیب رودخانه بین 2-1.5 درصد متغیر بود. نتایج حاصل از این مطالعه امكان تهیه نقشه فیزیكی رودخانه را با مقیاس 1:1000 و 1:50000 فراهم می كند. این اطلاعات می تواند به بررسی و ارزیابی روابط بین تنوع فیزیكی و زیستی رودخانه و در نهایت دستیابی به مدیریت اكولوژیكی مطلوب در رودخانه كمك فراوانی نماید.
كلید واژه: مورفولوژی،ساختار فیزیكی، اكولوژی، رودخانه، مادرسو، محیط زیست، پارك ملی گلستان

توضیحات بیشتر