فایل ورد مقايسه كارآيي دو مدل پهنه بندي خطر زمين لغزش (حائري و مورا) در آبخيز سياه رودبار- گرگان

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه كارآيي دو مدل پهنه بندي خطر زمين لغزش (حائري و مورا) در آبخيز سياه رودبار- گرگان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه كارآيي دو مدل پهنه بندي خطر زمين لغزش (حائري و مورا) در آبخيز سياه رودبار- گرگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه كارآيي دو مدل پهنه بندي خطر زمين لغزش (حائري و مورا) در آبخيز سياه رودبار- گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه كارآيي دو مدل پهنه بندي خطر زمين لغزش (حائري و مورا) در آبخيز سياه رودبار- گرگان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :12

شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش از طریق پهنه بندی توان خطر با مدل های تجربی مناسب، یكی از اقدامات اولیه در كاهش خسارت احتمالی و مدیریت خطر است. هدف اصلی این مقاله مقایسه كارآیی و مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش موسوم به حائری – سمیعی و مورا – وارسون در حوضه آبخیز سیاه رودبار است. بدین جهت نقشه خطر زمین لغزش هر دو مدل در مقیاس 1:50000 و به صورت كروپلت راستری با ابعاد شبكه سلول 1×1 سانتی متر (به عنوان برآورد خطر نسبی) تهیه گردید. همچنین زمین لغزه های موجود از طریق مشاهدات زمینی و مورفومتری، به عنوان شاهد زمینی (مرجع خطر) نقشه بندی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد كه بین عدد خطر و كلاس خطر مدل حائری – سمیعی با تعداد، مساحت و حاصل ضرب تعداد در مساحت زمین لغزه های آبخیز همبستگی و ارتباط معنی داری در سطح یك درصد (0.01>P) وجود دارد، ولی این همبستگی در مدل مورا – وارسون معنی دار نمی باشد. این ارتباط نماینده برتری مدل منطقه ای حائری – سمیعی برای آبخیز سیاه رود است و نقشه خطر حاصل از آن با نقشه پراكنش زمین لغزه های موجود انطباق فضایی بالایی دارد.
كلید واژه: زمین لغزش، پهنه بندی خطر، مدل حائری- سمیعی، كارآیی مدل، آبخیز سیاه رودبار

توضیحات بیشتر