فایل ورد كارآيي روش هاي مختلف تجزيه و تحليل آماري در مدل سازي بارش- روانآب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كسيليان)

لینک دانلود

 فایل ورد كارآيي روش هاي مختلف تجزيه و تحليل آماري در مدل سازي بارش- روانآب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كسيليان) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كارآيي روش هاي مختلف تجزيه و تحليل آماري در مدل سازي بارش- روانآب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كسيليان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كارآيي روش هاي مختلف تجزيه و تحليل آماري در مدل سازي بارش- روانآب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كسيليان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كارآيي روش هاي مختلف تجزيه و تحليل آماري در مدل سازي بارش- روانآب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كسيليان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

تعیین پارامترهای هیدرولوژی از نظر ایمنی، جنبه اقتصادی طرح و عملكرد سازه های هیدرولیكی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یكی از پارامترهای مهم در این زمینه روانآب است كه اندازه گیری آن با محدودیت های مختلفی روبروست و به همین جهت استفاده از مدل های هیدرولوژیكی در برآورد هیدروگراف سیل را ایجاب می كند. این تحقیق در صدد مقایسه روش های مختلف تجزیه و تحلیل آماری و انتخاب بهترین روش جهت دستیابی به مدل بارش – روانآب برای حوزه آبخیز كسیلیان با مساحت 66.75 كیلو متر مربع واقع در استان مازندران می باشد. برای انجام این تحقیق 15 ویژگی از هایتوگراف، 11 ویژگی از هیدروگراف و همچنین 12 پارامتر زمانی رابط بین هیدروگراف و هایتوگراف برای 49 رگبار در حوزه آبخیز كسیلیان در نظر گرفته شد. آزمون رگرسیون به روش دو متغیره و به شكل های مختلف خطی، لگاریتمی، معكوس، درجه دوم، درجه سوم، نمایی، توانی، تركیبی، مدل های منحنی رشد و S و چند متغیره نشان داد كه مدل های درجه سه، خطی، تركیبی و توانی به ترتیب بیشترین توانایی در تعیین مدل های بارش – روانآب را داشتند. همچنین بررسی نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره نشان داد كه روش تجزیه و تحلیل عاملی موجب كاهش دقت می گردد. از میان سه روش دیگر نیز در بعضی موارد روش گام به گام و در برخی دیگر روش پسرو بهتر عمل كرده است، ولی نتایج روش گام به گام و پیشرو عیناً مشابه بوده اند.
كلید واژه: مدل بارندگی- روانآب، مدل های رگرسیونی، تجزیه و تحلیل عاملی، كسیلیان، ایران

توضیحات بیشتر