فایل ورد اثر روش هاي مختلف آبياري بر روي ميزان آلودگي بيماري هاي مهم پنبه در استان گلستان

لینک دانلود

 فایل ورد اثر روش هاي مختلف آبياري بر روي ميزان آلودگي بيماري هاي مهم پنبه در استان گلستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر روش هاي مختلف آبياري بر روي ميزان آلودگي بيماري هاي مهم پنبه در استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر روش هاي مختلف آبياري بر روي ميزان آلودگي بيماري هاي مهم پنبه در استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر روش هاي مختلف آبياري بر روي ميزان آلودگي بيماري هاي مهم پنبه در استان گلستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف آبیاری بر روی میزان آلودگی بیماری های مهم پنبه طی سال های 1375 و 76 در ایستگاه تحقیقاتی هاشم آباد گرگان انجام شد. این طرح شامل سه تیمار آبیاری (نشتی، بارانی كلاسیك و آبفشان قرقره ای) در قالب بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار به اجرا در آمد. شدت آلودگی تیمارها به بیماری ورتیسیلیوم، رایزوكتونیا و لكه موجی آلترناریا در تیمارهای مختلف طی دو سال مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده بر اساس آزمون چند دامنه ای دانكن آنالیز گردیدند. نتایج نشان داد میزان آلودگی پنبه به بیماری ورتیسیلیوم در تیمار آبیاری بارانی كلاسیك با دو روش دیگر در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری داشت. اما بین تیمارهای آبفشان قرقره ای و نشتی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. میزان آلودگی به ورتیسیلیوم در تیمار آبیاری آبفشان قرقره ای بیشتر از تیمار آبیاری نشتی و تیمار نشتی بیشتر از تیمار آبیاری بارانی كلاسیك بود. اختلاف بین تیمارهای مختلف آبیاری از نظر شدت آلودگی گیاه پنبه به بیماری آلترناریا در سطح 5 درصد معنی دار بود. نتایج نشان داد آلودگی در تیمار بارانی كلاسیك بیشتر از تیمار آبفشان قرقره ای و تیمار آبفشان قرقره ای بیشتر از تیمار نشتی می باشد. ضمناً میزان آلودگی بوته های پنبه در تیمارهای مورد آزمایش به قارچ رایزوكتونیا طی دو سال اندك و قابل صرفنظر كردن بود.
كلید واژه: پنبه، ورتیسیلیوم، آلترناریا، روش های آبیاری

توضیحات بیشتر