فایل ورد اثر آفت كش هاي مصرفي در مزارع برنج بر روي جوانه زني اسپور و رشد شعاعي قارچ .Vuill ؛(Bals)؛ Beauveria bassiana جدا شده از كرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walk) در شرايط آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر آفت كش هاي مصرفي در مزارع برنج بر روي جوانه زني اسپور و رشد شعاعي قارچ .Vuill ؛(Bals)؛ Beauveria bassiana جدا شده از كرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walk) در شرايط آزمايشگاهي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر آفت كش هاي مصرفي در مزارع برنج بر روي جوانه زني اسپور و رشد شعاعي قارچ .Vuill ؛(Bals)؛ Beauveria bassiana جدا شده از كرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walk) در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر آفت كش هاي مصرفي در مزارع برنج بر روي جوانه زني اسپور و رشد شعاعي قارچ .Vuill ؛(Bals)؛ Beauveria bassiana جدا شده از كرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walk) در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر آفت كش هاي مصرفي در مزارع برنج بر روي جوانه زني اسپور و رشد شعاعي قارچ .Vuill ؛(Bals)؛ Beauveria bassiana جدا شده از كرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walk) در شرايط آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

قارچ Beauveria bassiana یكی از عوامل كنترل كننده كرم ساقه خوار نواری برنج در شالیزارهای شمال كشور محسوب می گردد. با توجه به نمونه برداری هایی كه طی سالهای 1379-1380 انجام شد فعالیت این قارچ در دو ماه از فصل زراعی (تیر و مرداد) روی آفات مهم برنج به ویژه كرم ساقه خوار مشاهده نگردید. شاید این موضوع با تاثیر سموم شیمیایی رایج كه از زمان نشاءكاری تا مرحله خوشه دهی گیاه برنج استفاده می شوند ارتباط داشته باشد. در این راستا اثر آفت كش هایی از قبیل بنومیل، ادی فنفوس و تری سیكلازول، دیازینون، كارباریل، بوتاكلر و اكسادیازون در غلظت های 0.2،0، 1، 5، 25، 125، و 625 میلی گرم در كیلو گرم ماده موثر بر رشد شعاعی میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ B.bassiana مطالعه شد. این بررسی تحت آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كاملا تصادفی انجام گرفت. تجزیه آماری نشان داد كه در میان آفت كش های مذكور قارچ كش بنومیل در غلظت های 25 و 125 میلی گرم در كیلوگرم بترتیب باعث متوقف شدن رشد میسلیومی و جوانه زنی اسپور B.bassiana شده است، اما دیگر آفت كش ها رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ فوق را كاهش داده و موجب به تعویق افتادن فعالیت آن شدند. بنابراین می توان به یكی از عوامل محدود كننده فعالیت قارچ B.bassiana در شالیزارها، استفاده از آفت كش هایی كه برای كنترل عامل بیماری بلاست، آفت ساقه خوار و علف های هرز مزارع برنج مصرف می شود اشاده نمود.
كلید واژه: برنج، آفت كش های شیمیایی، كرم ساقه خوار نواری برنج، Beauveria bassiana، رشد شعاعی میسلیوم، جوانه زنی اسپور

توضیحات بیشتر