فایل ورد تاثير نفوذ تحت فشار كلرور كلسيم بر افزايش دوام انباري مهمترين ارقام سيب كشور

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير نفوذ تحت فشار كلرور كلسيم بر افزايش دوام انباري مهمترين ارقام سيب كشور دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير نفوذ تحت فشار كلرور كلسيم بر افزايش دوام انباري مهمترين ارقام سيب كشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير نفوذ تحت فشار كلرور كلسيم بر افزايش دوام انباري مهمترين ارقام سيب كشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير نفوذ تحت فشار كلرور كلسيم بر افزايش دوام انباري مهمترين ارقام سيب كشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

در این پژوهش مهمترین ارقام سیب (زرد لبنانی، قرمز لبنانی و عباسی) به روش غوطه وری تحت فشار تیمار شدند كه برای این منظور از یك مخزن 6 متری پرشده با محلول 4 درصد كلروركلسیم استفاده شد. با غوطه وری نمونه های سیب در اعماق مختلف مخزن (0، 1، 2، 3، 4 و 5 متری) میزان نفوذ كلسیم كنترل گردید. یك نمونه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از غوطه وری، نمونه های تیمار شده به مدت 5 ماه در سردخانه با دمای 1±، درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 3± 87 درصد نگهداری شدند. با نمونه برداری در زمان های مختلف (بلافاصله پس از تیمار، ماه های اول، سوم و پنجم نگهداری در سردخانه)، مهمترین خصوصیات انبارداری همچون رطوبت، pH، مواد جامد محلول (بریكس)، درصد قند احیا، كلسیم و سفتی نمونه ها بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد كه نمونه های تیمار شده، pH، مواد جامد محلول و درصد قند احیا پایین تری نسبت به نمونه شاهد داشتند در حالی كه میزان سفتی بافت، تردی و رطوبت آنها بالاتر بود. برای رقم زرد لبنانی غوطه وری در عمق 2 متری (تقریبا 0.2 اتمسفر) و برای ارقام قرمز لبنانی و عباسی غوطه وری در عمق 4 متری (تقریبا 0.4 اتمسفر) تغییرات انبارداری را بهتر كنترل كرد و غوطه وری در اعماق بالاتر سیب ایجاد صدمات پوستی و داخلی گردید.
كلید واژه: كلرور كلسیم، نفوذ تحت فشار، سیب، دوام انباری

توضیحات بیشتر