فایل ورد نقش اشتغال در صنعت تهيه شمش سرب با ميزان سرب مو

لینک دانلود

 فایل ورد نقش اشتغال در صنعت تهيه شمش سرب با ميزان سرب مو دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش اشتغال در صنعت تهيه شمش سرب با ميزان سرب مو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش اشتغال در صنعت تهيه شمش سرب با ميزان سرب مو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش اشتغال در صنعت تهيه شمش سرب با ميزان سرب مو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: با توجه به عوارض شناخته شده مسمومیت مزمن با سرب و به منظور تعیین مقدار سرب در موی کارگرانی که از لحاظ شغلی در معرض آلودگی با سرب می باشند، این تحقیق بر روی کارگران یک واحد صنعت تهیه شمش سرب و دو گروه شاهد آنها در سال 1379 در زنجان انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش تحلیلی از نوع مورد - شاهدی (Case-Control) بر روی 75 نفر انجام شد. به این منظور نمونه هایی از موی سر 25 نفر کارگر در معرض آلودگی سرب شاغل در صنعت تهیه شمش سرب گرفته شد و مقدار سرب آن با دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی تعیین گردید. 25 نفر از کارمندان اداری همان صنعت و 25 نفر از شهروندان زنجانی که سابقه تماس شغلی با سرب نداشتند. به ترتیب به عنوان گروه شاهد اول و دوم انتخاب شده و میزان سرب در موی افراد این گروه ها به روش قبل تعیین مقدار گردید و با آزمون آماری مورد قضاوت قرار گرفت. یافته ها: افراد در سه گروه به لحاظ سن و افراد گروه شاهد صنعت (کارمندان اداری) و کارگران (گروه مورد) و کارمندان آن نیز به لحاظ سابقه خدمت مشابه بودند. میزان سرب مو در کارمندان21.1±13.2 میکروگرم بر گرم، شهروندان زنجانی 14.1 ± 27.9 میکروگرم بر گرم و کارگران صنعت تهیه شمش سرب برابر 131.7±93.4 میکرو گرم بر گرم بود. میزان سرب مو در شهروندان استفاده کننده از وسیله نقلیه بنزینی ±12.2 36.9 میکروگرم بر گرم و کسانی که از این وسایل استفاده نمی کردند،16.6±4.9 میکروگرم بر گرم بود (P<0.00001).نتیجه گیری و توصیه ها: کارگران صنعت شمش سرب به میزان بیشتری در معرض آلودگی با سرب قرار دارند. اقدامات لازم برای کاهش مشکل را با توجه به عوارض شناخته شده آن توصیه می نماید. در ضمن میزان سرب مو در شهروندان زنجانی که از وسیله نقلیه بنزینی استفاده می کنند، بیشتر از کسانی است که از این وسیله استفاده نمی کنند. انجام یک پژوهش برای تعیین قدرت تشخیصی موی سر در تعیین آلودگی به سرب توصیه می گردد.
كلید واژه: سرب مو، تماس شغلی

توضیحات بیشتر