فایل ورد بر آورد مشخصات پرش هيدروليكي واگرا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

لینک دانلود

 فایل ورد بر آورد مشخصات پرش هيدروليكي واگرا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بر آورد مشخصات پرش هيدروليكي واگرا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بر آورد مشخصات پرش هيدروليكي واگرا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بر آورد مشخصات پرش هيدروليكي واگرا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :16

در این تحقیق یك رهیافت شبكه عصبی مصنوعی (ANN) با ساختار پرسپترون چند لایه برای مدل كردن عمل ثانویه و طول پرش هیدرولیكی واگرا در مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی كه از حالت های خاص و پیچیده پرش هیدرولیكی می باشد، بكار گرفته شده است. تعداد 3000 داده تئوری و آزمایشگاهی عمق ثانویه و طول پرش مستقیم و واگرا مربوط به مقاطع مستطیلی و ذوزنقه ای، برای گستره وسیعی از شیب های جانبی و زوایای واگرایی مورد استفاده قرار گرفت. در توسعه مدل ANN، هفده ساختار پرسپترون چند لایه، با تعداد لایه های پنهان و نرون های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر مورد، ساختاری كه بالاترین مقدار R2 را تولید می كرد به عنوان مدل بهینه گزینش گردید. برای مقاطع مستطیلی مستقیم و واگرا، مناسبترین مدل ANN برای عمق ثانویه به ترتیب ساختارهای 1-2-2 و 1-1-4 با 1 و 9 نرون در هر لایه پنهان و R2، به ترتیب برابر با 0.98 و 0.89 بود. برای مقاطع ذوزنقه ای مستقیم و واگرا، مناسب ترین مدل ANN برای عمق ثانویه به ترتیب ساختارهای 1-2-3 و 1-2-5 با 9 و 5 نرون در هر لایه پنهان و R2، به ترتیب برابر با 0.99 و 0.94 و برای طول پرش، ساختارهای 1-2-4 و 1-2-5 با 9 و 6 نرون در هر لایه پنهان و R2، به ترتیب برابر با 0.90 و 0.85 بود. مقادیر بالای به دست آمده برای R2 در هر 8 مورد، بیانگر همبستگی نزدیك بین مقادیر خروجی مدل ANN و داده های تئوری و آزمایشگاهی می باشد.
كلید واژه: پرش هیدرولیكی، پرش هیدرولیكی واگرا، حوضچه آرامش، شبكه عصبی مصنوعی

توضیحات بیشتر