فایل ورد اثر ترميمي روغن حيواني در مقايسه با كرم سيلورسولفاديازين در زخم هاي پوستي خرگوش

لینک دانلود

 فایل ورد اثر ترميمي روغن حيواني در مقايسه با كرم سيلورسولفاديازين در زخم هاي پوستي خرگوش دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر ترميمي روغن حيواني در مقايسه با كرم سيلورسولفاديازين در زخم هاي پوستي خرگوش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر ترميمي روغن حيواني در مقايسه با كرم سيلورسولفاديازين در زخم هاي پوستي خرگوش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر ترميمي روغن حيواني در مقايسه با كرم سيلورسولفاديازين در زخم هاي پوستي خرگوش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :5

مقدمه: دستیابی به راهی که در نهایت منجر به بهبود بهتر و سریع تر زخم گردد، از دیر زمان آرزوی دست اندرکاران علم پزشکی و به خصوص متخصصان پوست، بوده است. استفاده از روغن حیوانی بر روی زخم ها یک روش سنتی است که در شهرهای جنوبی کشور رایج می باشد و به طور روزمره در جراحات پوستی کارگران نیز استفاده می شود. نظر به عدم انجام مطالعاتی در مورد تاثیر روغن حیوانی در ترمیم زخم ها این پژوهش در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی (Experimental) یک سو کور به منظور مقایسه اثر ترمیمی روغن حیوانی با کرم سیلورسولفادیازین در زخم های پوستی خرگوش صورت پذیرفت. به این منظور هشت خرگوش آلبینو انتخاب و در بدن هر حیوان 4 زخم به مساحت یک سانتی متر مربع در شانه و تنه (هر دو طرف بدن حیوان) ایجاد گردید. روی زخم های سمت چپ از روغن حیوانی و در سمت راست از کرم سیلور سولفادیازین استفاده شد. سطح زخم باقیمانده در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم توسط فرد سومی که نسبت به نوع دارو کور بود با یک صفحه شفاف شطرنجی مدرج بر حسب میلی متر مربع، اندازه گیری و در نهایت، سطح بهبودی تعیین گردید.یافته ها: مقایسه سطح زخم های بهبود یافته با روغن حیوانی و کرم سیلورسولفادیازین روی بدن خرگوش ها نشان داد که میزان بهبودی در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم با روغن حیوانی به طور معنی داری بیشتر بوده است (P<0.05).نتیجه گیری و توصیه ها: گر چه تاثیر روغن حیوانی در درمان زخم های پوستی به مطالعات بیشتری نیاز دارد ولی با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد که می توان از روغن حیوانی برای ساخت ترکیبات موضعی جهت درمان زخم های پوستی استفاده نمود. انجام مطالعات وسیع تر با حجم نمونه بیشتر توصیه می گردد.
كلید واژه: روغن حیوانی، سیلورسولفادیازین، زخم های پوستی

توضیحات بیشتر