فایل ورد بررسي قدرت تشخيصي الايزا و واكنش مختلط آنتي گلبولين در رديابي آنتي بادي هاي ضد اسپرم در سرم زوج هاي نابارور

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي قدرت تشخيصي الايزا و واكنش مختلط آنتي گلبولين در رديابي آنتي بادي هاي ضد اسپرم در سرم زوج هاي نابارور دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي قدرت تشخيصي الايزا و واكنش مختلط آنتي گلبولين در رديابي آنتي بادي هاي ضد اسپرم در سرم زوج هاي نابارور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي قدرت تشخيصي الايزا و واكنش مختلط آنتي گلبولين در رديابي آنتي بادي هاي ضد اسپرم در سرم زوج هاي نابارور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي قدرت تشخيصي الايزا و واكنش مختلط آنتي گلبولين در رديابي آنتي بادي هاي ضد اسپرم در سرم زوج هاي نابارور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: ناباروری های ایمونولوژیک علت حدود 20 درصد از ناباروری ها می باشند. با توجه به وجود روش های مختلف جهت بررسی آنتی بادی های ضد اسپرم، این مطالعه جهت بررسی قدرت تشخیصی دو روش (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ELISA و واکنش مختلط آنتی گلبولین [Mixed Antiglobulin Reaction (MAR)] برای تشخیص آنتی بادی های ضد اسپرم در مراجعه کنندگان به بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1378 انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه از نوع مقایسه روش های آزمایشگاهی است که بر روی 20 زوج بارور و 20 زوج نابارور صورت پذیرفت. افراد پس از بررسی های اولیه توسط متخصص زنان و زایمان و بررسی احتمال وجود علل ایمونولوژیک ناباروری، به طور مستمر در مطالعه وارد شدند و پس از گرفتن نمونه سرم، سطح آنتی بادی های ضد اسپرم در آنها به سه روش آگلوتیناسیون (به عنوان استاندارد)، ELISA و MAR مورد سنجش قرار گرفت و نتایج به شکل تعیین حساسیت و ویژگی و استفاده از آزمون های آماری X2 و دقیق فیشر ارزیابی شدند.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی 79 نفر نشان داد که فراوانی آنتی بادی های ضد اسپرم در افراد نابارور 5.2 برابر افراد بارور است (P<0.005). نتایج مثبت در زنان 2.5 برابر مردان می باشد. سن و مصرف سیگار رابطه ای با مثبت شدن آنتی بادی ضد اسپرم ندارند. ویژگی، حساسیت، قدرت پیشگویی مثبت (PPV) و قدرت پیشگویی منفی (NPV) برای آزمون MAR به ترتیب 98 درصد، 16 درصد، 86 درصد، 57 درصد و برای ELISA به ترتیب 88 درصد، 13.5 درصد، 50 درصد و 54 درصد است. IgA در هیچ یک از سرم ها یافت نشد.نتیجه گیری و توصیه ها: روش های MAR و ELISA دارای حساسیت کم ولی ویژگی مناسب برای تشخیص آنتی بادی های ضد اسپرم هستند. استفاده از ELISA به دلیل گرانی و نتایج مثبت و منفی کاذب توصیه نمی شود. MAR می تواند ایزوتیپ آنتی بادی ضد اسپرم را تعیین کند و به کارگیری چند روش با هم به تشخیص کمک می کند. انجام تحقیق با حجم نمونه بیشتر را توصیه می نماید.
كلید واژه: آنتی بادی های ضد اسپرم، ELISA، ناباروری، واكنش مختلط آنتی گلبولین

توضیحات بیشتر