فایل ورد بررسي اثرات تراتوژنيك بنزوات سديم بر روي جنين موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات تراتوژنيك بنزوات سديم بر روي جنين موش صحرايي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات تراتوژنيك بنزوات سديم بر روي جنين موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات تراتوژنيك بنزوات سديم بر روي جنين موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات تراتوژنيك بنزوات سديم بر روي جنين موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: بنزوات سدیم یکی از مواد شیمیایی است که جهت جلوگیری از تخمیر به کنسروها، رب گوجه فرنگی و برخی از نوشیدنی ها اضافه می گردد. در این پژوهش اثرات تراتوژنیک دو دوز مختلف بنزوات سدیم بر روی جنین موش صحرایی مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش ها: تحقیق به روش تجربی (Experimental) بر روی 15 موش با وزن 350-250 گرم شامل 2 گروه تجربی و یک گروه شاهد انجام گرفت. دوزهای 9.3 و 18.6 میلی مول بر کیلوگرم بنزوات سدیم محلول در سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی در روزهای 7، 8 و 9 حاملگی به ترتیب بر روی موش های حامله گروه تجربی 1 و 2 و برای گروه شاهد نیز تنها سرم فیزیولوژی تزریق شد. جنین ها در روز 20 حاملگی خارج گردیدند و بلافاصله قد و وزن جنین ها و قطر و وزن جفت آنها اندازه گیری، سپس با استریومیکروسکوپ ظاهر آنها بررسی و برای مطالعات میکروسکوپی از جنین ها مقاطع بافتی تهیه و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شدند و شاخص های جنین در سه گروه با آزمون آنالیز واریانس مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین وزن و قد جنین و هم چنین وزن و قطر جفت در گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری وجود دارد (P<0.05) و نیز تعداد جنین های مرده در گروه تجربی 2 نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری دارد ولی تغییرات بافتی و موروفولوژیک در جنین ها مشاهده نگردید.نتیجه گیری و توصیه ها: بنزوات سدیم موجب تغییر در وزن و قد جنین موش صحرایی می گردد. انجام تحقیق در مورد تعیین مقادیر آن در انواع کنسروهای مواد غذایی و رب گوجه فرنگی پیشنهاد می گردد. توصیه می شود زنان باردار از هفته سوم تا پایان ماه دوم بارداری از مواد غذایی حاوی بنزوات سدیم استفاده نکنند.
كلید واژه: بنزوات سدیم، جنین موش صحرایی

توضیحات بیشتر