فایل ورد اثر تيمارهاي كم آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام جديد گندم

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تيمارهاي كم آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام جديد گندم دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تيمارهاي كم آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام جديد گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تيمارهاي كم آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام جديد گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تيمارهاي كم آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام جديد گندم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی واكنش ارقام جدید و تجارتی گندم و یك لاین امید بخش به تیمارهای مختلف كم آبیاری، تحقیقی بصورت طرح آماری كرت های خرد شده در قالب بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار اجرا شد. سه تیمار میزان آب آبیاری شامل 100، 80 و 60 درصد تبخیر و تعرق محصول در كرت های اصلی و شش رقم گندم در كرت های فرعی قرار گرفت. صفات عملكرد و اجزای عملكرد دانه، عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیكی، شاخص برداشت و ارتفاع بوته اندازه گیری شد. نتایج دوساله نشان داد كه تاثیر میزان های مختلف آب آبیاری بر عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیكی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و كارآیی مصرف آب (WUE) در سطح یك درصد (0.01P) معنی دار شد ولی تاثیر این میزان ها بر صفات تعداد سنبله در متر مربع و شاخص برداشت معنی دار نگردید. ارقام مورد بررسی تفاوت كاملا معنی داری (0.01P) از نظر عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیكی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله داشتند. البته تفاوت این ارقام در خصوص تعداد سنبله در متر مربع و شاخص برداشت معنی دار نبود. میانگین مقادیر WUE در تیمار 60 درصد تبخیر و تعرق محصول، حداكثر و برابر 1.433 كیلوگرم بر متر مكعب به دست آمد. همچنین رقم 18 – 73 – M دارای بالاترین مقدار WUE بود. بعد از این رقم، ارقام پیشتاز و بك كراس روشن بیشترین مقدار WUE را دارا بودند. از اینرو در مناطق خشك و نیمه خشك، ارقام مذكور تحت مدیریت 40 درصد كسر آبیاری بر سایر ارقام برتری دارند.
كلید واژه: گندم، كم آبیاری، اجزای عملكرد، عملكرد دانه

توضیحات بیشتر