فایل ورد مديريت مشاركتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدني دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد مديريت مشاركتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدني دانش آموزان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مديريت مشاركتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدني دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مديريت مشاركتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدني دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مديريت مشاركتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدني دانش آموزان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر، مدریت مشاركتی معلمان و رفتار جامعه مدنی دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، 300 دانش آموز دختر پایه دوم راهنمایی تحصیلی، به روش نمونه گیری خوشه ای، از مناطق بیست گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته، مجموعاً حاوی 63 گویه مبتنی بر مقیاس لیكرت، اجزاء مدیریت مشاركتی معلمان را در سه سطح كاركردهای مدیریتی مشاركت جویانه، تدریس مشاركتی و مهارت های جذب مشاركت دانش آموزان و اجزاء رفتار جامعه مدنی در میان دانش آموزان را در سه سطح دانش جامعه مدنی، گرایش های جامعه مدنی و مهارت های عملی جامعه مدنی مورد اندازه گیری قرار داده است. یافته ها همبستگی مستقیمی بین اجزاء دو متغیر مدیریت مشاركتی معلمان و رفتار جامعه مدنی دانش آموزان نشان می دهد. هفت رابطه از نه رابطه معنادار می باشد. (بالاترین 0.36= r، پایین ترین 0.16= r).
كلید واژه: مدیریت مشاركتی معلمان، رفتار جامعه مدنی، دانش آموزان، فرهنگ مدنی، یادگیری مشاركتی

توضیحات بیشتر