فایل ورد ابعاد رابطه ميان جهت گيري مذهبي و سلامت رواني و ارزيابي مقياس جهت گيري مذهبي

لینک دانلود

 فایل ورد ابعاد رابطه ميان جهت گيري مذهبي و سلامت رواني و ارزيابي مقياس جهت گيري مذهبي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ابعاد رابطه ميان جهت گيري مذهبي و سلامت رواني و ارزيابي مقياس جهت گيري مذهبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ابعاد رابطه ميان جهت گيري مذهبي و سلامت رواني و ارزيابي مقياس جهت گيري مذهبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ابعاد رابطه ميان جهت گيري مذهبي و سلامت رواني و ارزيابي مقياس جهت گيري مذهبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :26

به منظور بررسی ابعاد مختلف رابطه میان جهت گیری مذهبی و سلامت روانی، اختلالات روانی، عزت نفس، اضطراب و نیز ارزیابی توانایی تمیز و تشخیص آزمون جهت گیری مذهبی سلسله ای از پژوهش ها در یك برنامه دو ساله به تدریج اجرا و نتایج آن جمع بندی شد. برای این تحقیق مجموعاً 316 نفر در 7 گروه آزمودنی زن و مرد و با تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسی ابعاد پیش گفته، از آزمون ها و مقیاس های سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972)، اضطراب حالت - صفت (اشپیل برگر، 1983). عزت نفس (كوپر اسمیت، 1967)،SCL-90-R ( دراگوتیس، 1972)، مقابله مذهبی (پارگامنت، 1990) و جهت گیری مذهبی (بهرامی احسان، 1381) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد كه جهت گیری مذهبی با افزایش سلامت روانی و كاهش اختلالات روانی رابطه داشته و قادر است تا بصورت مثبت سبك مقابله مذهبی مثبت را پیش بینی كند. همچنین رابطه عزت نفس و جهت گیری مذهبی مثبت است. نتایج نشان داد علاوه بر همگرایی بین دو مقیاس جهت گیری مذهبی و مقابله مذهبی، مقیاس جهت گیری مذهبی قادر است تا گروه های موجود با تفاوت در جهت گیری مذهبی را از یكدیگر تفكیك و متمایز سازد. موضوعی كه به عنوان شاهدی برای روایی تمایزی این آزمون می توان به آن استناد كرد.
كلید واژه: جهت گیری مذهبی. سلامت روانی. عزت نفس. اضطراب. مقابله مذهبی

توضیحات بیشتر