فایل ورد رابطه ويژگي هاي فردي و خانوادگي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه ويژگي هاي فردي و خانوادگي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه ويژگي هاي فردي و خانوادگي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه ويژگي هاي فردي و خانوادگي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه ويژگي هاي فردي و خانوادگي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :24

در پژوهش حاضر رابطه پیشرفت تحصیلی با ویژگی های فردی و خانوادگی دانشجویان كارشناسی دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ورودی سال های 1372 تا 1376 بررسی شد. جمعیت مورد مطالعه 524 نفر (238 دختر 286 پسر) بود كه از این تعداد نمونه ای حدود 230 نفر برای بررسی رابطه متغیرها، انتخاب شد.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد كه از میان متغیرها، سه متغیر معدل دیپلم، نوع دیپلم، و نوع سهمیه ورودی دانشجویان پیش بین های معناداری برای پیشرفت تحصیلی در دانشگاه هستند.
كلید واژه: پیشرفت تحصیلی. ویژگی های فردی و خانوادگی. دانشجویان كارشناسی. دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران

توضیحات بیشتر