فایل ورد بررسي رابطه همسر آزاري با تمايل به افكار خودكشي و آسيب رساني به همسر در زنان شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه همسر آزاري با تمايل به افكار خودكشي و آسيب رساني به همسر در زنان شهر تهران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه همسر آزاري با تمايل به افكار خودكشي و آسيب رساني به همسر در زنان شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه همسر آزاري با تمايل به افكار خودكشي و آسيب رساني به همسر در زنان شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه همسر آزاري با تمايل به افكار خودكشي و آسيب رساني به همسر در زنان شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(

تعداد صفحات :21

این پژوهش برای بررسی رابطه ی همسر آزاری با تمایل به افكار خودكشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران انجام شده است. نمونه ی بررسی، 97 زن مورد خشونت قرار گرفته بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه ی در دست رس در دادگاه های شماره 1 و 2 خانواده بود. ابزار گردآوری داده ها دو پرسش نامه بود: "پرسش نامه ی سنجش خشونت" كه چهار حیطه ی خشونت روانی، خشونت فیزیكی، خشونت جنسی، و خشونت اقتصادی را جداگانه می سنجد؛ و "پرسش نامه ی محقق ساخته" كه تمایل به افكار خودكشی و آسیب رساندن به همسر، و حمایت های خانوادگی را در زنان مورد خشونت قرار گرفته می سنجد. یافته ها، نشان داد كه از بین خشونت ها، خشونت روانی بیش ترین هم بستگی را با تمایل به افكار خودكشی و آسیب رساندن به همسر دارد. زنان مورد خشونت قرار گرفته با آن كه از حمایت های خانواده گی برخوردار بودند، باز هم تمایل به افكار خودكشی و آسیب رسانی به همسر داشتند. در زنانی كه دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر از لیسانس بودند تمایل به افكار خودكشی و آسیب رساندن به همسر نسبت به زنانی كه دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند كم تر است.
كلید واژه: همسر آزاری؛ تمایل به افكار خودكشی و آسیب رسانی به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته

توضیحات بیشتر