فایل ورد چندگانه گي پايگاه اجتماعي - اقتصادي زنان و بيماري هاي رواني

لینک دانلود

 فایل ورد چندگانه گي پايگاه اجتماعي - اقتصادي زنان و بيماري هاي رواني دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد چندگانه گي پايگاه اجتماعي - اقتصادي زنان و بيماري هاي رواني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد چندگانه گي پايگاه اجتماعي - اقتصادي زنان و بيماري هاي رواني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد چندگانه گي پايگاه اجتماعي - اقتصادي زنان و بيماري هاي رواني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(

تعداد صفحات :34

چه گونه گی برآورد پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان یکی از دشواری های مهم پژوهش در بررسی های جامعه شناسانه درباره ی زنان است. از این رو، هدف اصلی این نوشتار، بررسی متغیرهای در آینده در برآورد پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان، و هم چنین تشریح چه گونه گی تأثیر این متغیرها بر سلامت و بهداشت روانی آنان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان وضعیتی چندگانه و دارای چندین بعد است که با توجه به حوزه های چندگانه ی عمومی و خصوصی زنده گی زنان، بر بروز بیماری های روانی آنان تأثیر می گذارد. در نظر این بررسی، طبقه بندی زنان بر پایه ی طبقه ئی که سرپرست مرد خانواده در آن است ناپذیرفتنی نیست، چرا که هنوز بخشی بزرگ از وضعیت اجتماعی - اقتصادی زنان تحت تأثیر ویژه گی های سرپرست مرد خانواده است؛ اما با توجه به لزوم نگرش به تجربه ها و دل بسته گی های زنان، برآورد میزان دست یابی برابر زنان و مردان به منابع همه گانی و فردی، یکی از الگوهای کارآمدی است که با روی کرد بدان، می توان جایگاه زنان را در نظام و لایه بندی اجتماعی تعیین نمود. هم چنین پدیده ی یاد شده سرچشمه ی فشار روانی زنان است و بیماری های روانی افسردگی و اضطراب در آنان پدید می آورد.
كلید واژه: پایگاه اجتماعی - اقتصادی؛ زنان؛ بیماری روانی؛ افسردگی و اضطراب

توضیحات بیشتر