فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر نابرابري جنسيتي در خانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر نابرابري جنسيتي در خانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر نابرابري جنسيتي در خانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر نابرابري جنسيتي در خانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر نابرابري جنسيتي در خانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(

تعداد صفحات :29

نابرابری جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود. جایگاه فرودست زنان در وضعیت های منزلت - قدرت، و سهم بری اندک آن ها از سرمایه های موجود در جامعه، از زمینه های اصلی مطالعات جامعه شناختی با رویکرد فمینیستی است. نابرابری جنسیتی در خانواده به عنوان کانون جامعه پذیر شدن هر انسانی، از جمله محورهای بحث برانگیز این گونه مطالعات است. بسیاری از نظریه های جامعه شناختی بر آن اند که افزون بر عوامل ساختاری، عوامل روانی، ذهنی و شناختی تأثیر بسیار زیادی بر نابرابری جنسیتی دارد. پذیرش ایده ئولوژی و عقاید قالبی جنسیتی توسط زنان، در بستری از جامعه پذیری جنسیتی و تقسیم جنسیت یافته کار، زمینه را برای بازتولید نابرابری در فضای خانواده فراهم می سازد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی، به ویژه عوامل ایده ئولوژیک و عقاید قالبی انجام شده است. نمونه ی پژوهش، 682 نفر از زنان متأهل ساکن شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن بوده است. یافته ها نشان داد که در این منطقه نابرابری جنسیتی به گونه ئی محسوس وجود دارد. مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی در خانواده چنین بود: سطح تحصیلات زن و مرد، سن زن و مرد، محل سکونت، تعداد اعضای خانواده، جامعه پذیری جنسیتی، ایفای نقش جنسیتی، ایده ئولوژی مردسالاری، و عقاید قالبی جنسیتی.
كلید واژه: نابرابری جنسیتی، عقیده ی قالبی جنسیتی؛ ایده ئولوژی مردسالاری؛ جامعه پذیری جنسیتی؛ خانواده؛ كرمان

توضیحات بیشتر