فایل ورد دين و ارزش ها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نو كانتي

لینک دانلود

 فایل ورد دين و ارزش ها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نو كانتي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد دين و ارزش ها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نو كانتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد دين و ارزش ها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نو كانتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد دين و ارزش ها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نو كانتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : انديشه هاي نوين تربيتي

تعداد صفحات :24

كانت عقل را به عقل نظری و عقل عملی تقسیم كرده است. او در عقل عملی، به تاسیس نظامی اخلاقی همت گمارد كه بنیان آن بر قضایای اخلاقی پیشینی استوار بود. كانت با تقسیم عقل به نظری و عملی حیطه ی دانش را از ارزش جدا ساخت. ادیان الهی و برخی از فلاسفه ی اخلاق، دین را مقدم بر اخلاق دانسته و اخلاق را بر پایه ی دیانت استوار ساخته اند؛ در حالی كه كانت تلاش نمود تا دین را بر پایه ی اخلاق استوار سازد و بنیاد دین را از الهیات به اخلاق، و از عقاید به رفتار تغییر دهد. با ارائه ی نظریات كانت، دین از حوزه ی استدلال بیرون رفت و صرفا از سنخ اخلاق به شمار آمد. بدین سان، زمینه ی لازم برای جدائی دیانت از علم و نیز جدائی دین از شئون مختلف اجتماعی فراهم شد. در میان فیلسوفان نوكانتی، ویندل باند ارزش ها را اساسی ترین مسئله در فلسفه می دانست. وای هین گر معتقد است آن چه برای ما ارزش مند است، در عالم واقع بی اهمیت است. هوف دینگ درباره ی واقعیت نهائی تردید دارد، اما آدمی را به تحقق بخشیدن ارزش ها می خواند. كوهن و دیگر فیلسوفان مكتب ماربورگ به نظریه ی حلولی كه بر اساس آن دین و اخلاق یكی شناخته می شود، باور دارند. چنین دیانتی، قاعدتا، یا بدون خدا است و یا خدائی دارد كه بیش از یك مفهوم نمی تواند باشد؛ یعنی دین تهی از باورهای متعالی.
كلید واژه: عقل عملی، پیشینی (مقدم بر تجربه)، آزادی اراده، تكلیف، امر مطلق (تنجیزی)

توضیحات بیشتر