فایل ورد تاثير سياست هاي عرضه پول بر سرمايه گذاري در بخش هاي اصلي اقتصاد ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير سياست هاي عرضه پول بر سرمايه گذاري در بخش هاي اصلي اقتصاد ايران دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير سياست هاي عرضه پول بر سرمايه گذاري در بخش هاي اصلي اقتصاد ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير سياست هاي عرضه پول بر سرمايه گذاري در بخش هاي اصلي اقتصاد ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير سياست هاي عرضه پول بر سرمايه گذاري در بخش هاي اصلي اقتصاد ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه اقتصادي

تعداد صفحات :32

اهمیت سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی، نگارنده را بر آن داشته است که نگاه به افت و خیزهای سرمایه گذاری و نقاط تمرکز آن در کشور، به اثربخشی سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در ایران بپردازد. در این نوشتار، ابتدا روند سرمایه گذاری ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که رکورد سرمایه گذاری ها تا آنجایی پیش رفته که سرمایه گذاری به ازای هر ایرانی طی دو دهه پشت سر نهاده شده به نصف کاهش یافته است. افزون بر این، بررسی های صورت گرفته در مقاله حاضر نشان می دهد که ساختار یا تمرکز سرمایه گذاری ها در کشور دگرگون گشته، به گونه ای که بخشی از سرمایه ملی از سوی بخش های کشاورزی و صنعت به سوی بخش خدمات آمده که افزایش درآمدهای نفتی، فقر و نداری خانوارها، ساختار بیمار اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت، دلایل اصلی این پدیده معرفی گردیده است. در ادامه، به بررسی و اندازه گیری تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در خدمات آمده که افزایش درآمدهای نفتی، فقر و نداری خانوارها، ساختار بیمار اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت، دلایل اصلی این پدیده معرفی گردیده است. در ادامه، به بررسی و اندازه گیری تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در کشور مبادرت گردیده و این نتیجه حاصل شده که سیاست های عرضه پول، تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و خدمات داشته است.
كلید واژه: سرمایه گذاری، مدیریت، اقتصاد ایران، صنایع، سیاست پولی، بخش كشاورزی، بخش خدمات

توضیحات بیشتر