فایل ورد بررسي الگوهاي سينوپتيك بارش هاي روزانه در غرب ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي الگوهاي سينوپتيك بارش هاي روزانه در غرب ايران دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي الگوهاي سينوپتيك بارش هاي روزانه در غرب ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي الگوهاي سينوپتيك بارش هاي روزانه در غرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي الگوهاي سينوپتيك بارش هاي روزانه در غرب ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :28

در این مطالعه به منظور بررسی الگوهای زمانی و مکانی بارش های روزانه داده های 22 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتوژی منطقه غرب ایران (شمال غرب تا جنوب غرب) طی یک دوره آماری20 ساله (1971تا 1990) مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی، ماتریس بارش های روزانه ایستگاه های مذکور، ناحیه بندی گردید.آن گاه بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج ناحیه بارش روزانه به نام های مرکزی، ناحیه شمال غربی، ناحیه جنوب غربی، ناحیه خزری (شمال شرقی) و ناحیه شرقی، مشخص گردید. سپس الگوهای سینوپتیک حاکم بر هر از نواحی بارش فوق بر اساس نقشه های سینوپتیک کوچک مقایسه اطلس های روسی در سطح 500 هکتوپاسکال و سطح زمین، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از وجود اختلافات معنی دار در الگوی مراکز کم ارتفاع فرود موج کوتاه، محور فرود (سطح 500 هکتوپاسکال) و مراکز کم فشار، شدت فعالیت، فراوانی وقوع و مسیر حرکت آن ها (سطح زمین) در بین نواحی بارش می باشد.
كلید واژه: غرب ایران، بارش های روزانه، تحلیل عاملی، تحلیل سینوپتیك، الگوهای زمانی و مكانی

توضیحات بیشتر