فایل ورد تشخيص تغييرات اقليمي اواخر دوران چهارم در ايران از طريق اطلاعات حاصل از مطالعه درياچه ها: يافته ها و نظريات جديد و پيچيدگي هاي تفسير شواهد موجود

لینک دانلود

 فایل ورد تشخيص تغييرات اقليمي اواخر دوران چهارم در ايران از طريق اطلاعات حاصل از مطالعه درياچه ها: يافته ها و نظريات جديد و پيچيدگي هاي تفسير شواهد موجود دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تشخيص تغييرات اقليمي اواخر دوران چهارم در ايران از طريق اطلاعات حاصل از مطالعه درياچه ها: يافته ها و نظريات جديد و پيچيدگي هاي تفسير شواهد موجود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تشخيص تغييرات اقليمي اواخر دوران چهارم در ايران از طريق اطلاعات حاصل از مطالعه درياچه ها: يافته ها و نظريات جديد و پيچيدگي هاي تفسير شواهد موجود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تشخيص تغييرات اقليمي اواخر دوران چهارم در ايران از طريق اطلاعات حاصل از مطالعه درياچه ها: يافته ها و نظريات جديد و پيچيدگي هاي تفسير شواهد موجود :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :21

فلات ایران در طول دوران چهارم زمین شناسی (دو میلیون سال اخیر) به دلیل قرار گرفتن در بین و نواحی آب و هوایی مختلف از قبیل: بیابان های تحت کنترل پرفشار جنب حاره (عربستان)، ناحیه تحت تسلط بادهای موسمی (هند و پاکستان)، و ناحیه شرق مدیترانه با بارش های زمستانی، دارای شرایط خاصی است که تفسیر آثار و شواهد ناشی از آن، پیچیدگی هایی دارد. این پیچیدگی ها وقتی بیشتر می شود که اثر توده هوای پرفشار سیبری از یک سو، و ویژگی های توپوگرافیک و هیدورلوژیک محلی نیز به آن اضافه گردد.کویرها و دریاچه های فلات ایران که با توجه به ساختمان زمین شناسی و تکتونیک و یا به علت پیدایش چاله های ناشی از عملکرد فزایندهای ژئومورفولوژیک (فرسایش آبی و بادی و حرکات دامنه ای) تکوین یافته اند، دربردارنده آثار و شواهدی از تغییرات اقلیمی می باشند. این شواهد از پست ترین قسمت این چاله ها تا بلندترین نواحی آنها ممکن است مشاهده شوند. در مطالعه شرایط کواترنر ایران از داده ها و اطلاعاتی کمک گرفته شده است که تفسیر آنها بدون توجه به ویژگی های این اطلاعات و موقعیت های خاص هر یک از این دریاچه ها می تواند موجب رسیدن به نتایجی گردد که نتوان این نتایج را به سایر نقاط ایران تعمیم داد. هدف از این مقاله گردآوری خلاصه ای از یافته های نسبتا جدید در مورد دریاچه های ایران از دیدگاه شرایط کواترنر و تشریح نقاط قوت و ضعف تفسیرهای موجود و در نهایت معرفی نظریه ای تازه در این زمینه می باشد.
كلید واژه: اقلیم شناسی كواترنر، تغییرات اقلیمی، دریاچه های ایران، حوضه های بسته رسوبی، چاله های تكتونیك، ایران

توضیحات بیشتر