فایل ورد مطالعه اثر پيوند از دور بر اقليم ايران مطالعه موردي: اثر نوسانات اطلس شمالي و نوسانات جنوبي بر تغييرات ميانگين ماهانه دماي جاسك

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه اثر پيوند از دور بر اقليم ايران مطالعه موردي: اثر نوسانات اطلس شمالي و نوسانات جنوبي بر تغييرات ميانگين ماهانه دماي جاسك دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه اثر پيوند از دور بر اقليم ايران مطالعه موردي: اثر نوسانات اطلس شمالي و نوسانات جنوبي بر تغييرات ميانگين ماهانه دماي جاسك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه اثر پيوند از دور بر اقليم ايران مطالعه موردي: اثر نوسانات اطلس شمالي و نوسانات جنوبي بر تغييرات ميانگين ماهانه دماي جاسك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه اثر پيوند از دور بر اقليم ايران مطالعه موردي: اثر نوسانات اطلس شمالي و نوسانات جنوبي بر تغييرات ميانگين ماهانه دماي جاسك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :24

دما از عناصر مهم اقلیمی است. افت و خیز این عنصر در مقیاس جهانی، و در سطح ناحیه ای و حتی محلی کما بیش زیر تاثیر پدیده "پیوند از دور" قرار دارد. در این تحقیق با استفاده از آمار 104 ساله سعی شده است نقش و اثر افت و خیزهای نوسانات اطلس شمالی و نوسانات جنوبی بر افت و خیزهای دما در جاسک، شناسایی و بررسی شود. بررسی های اولیه نشان داد که روند عمومی دمای جاسک طی سده اخیر زیر تاثیر رفتار بلند مدت نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و نوسانات اقیانوس آرام جنوبی است. این رابطه در ضریب تغییرات برخی ماه های سال بیشتر دیده می شود. اما در ترکیب کلّی داده ها، مشهود نمی باشد. از این رو پس از افراز مولفه های مختلف دما، مولفه های مختلف نوسانات شمالی و جنوبی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند. بدین طریق معلوم شد که روند دما افزایشی، و روند نوسانات شمالی و جنوبی کاهشی بوده است. بنابراین به نظر می رسد زمانی طولانی، دمای جاسک زیر تاثیر کاهش مقادیر نوسانات شمالی و جنوبی، افزایش یافته است. مولفه های روند زدایی شده و حتی مقادیر فرین، تصادفی و اتفاقی میانگین های ماهانه دما با مؤلفه های همسان در شاخص نوسانات شمالی و جنوبی رابطه ای معنی دار نشان نداد. اما مقایسه مؤلفه های نوسانی، نشان می دهد که مؤلفه نوسانی شاخص نوسانات اقیانوس اطلس شمالی (NAO) و شاخص نوسانات جنوبی (SOI) به شدت بر دمای جاسک موثر بوده است و در مجموع تا 40% تغییرات مولفه های نوسانی دما را توجیه می کند.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر