فایل ورد برآورد حداكثر بارش محتمل در حوضه آبخيز ماملو

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد حداكثر بارش محتمل در حوضه آبخيز ماملو دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد حداكثر بارش محتمل در حوضه آبخيز ماملو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد حداكثر بارش محتمل در حوضه آبخيز ماملو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد حداكثر بارش محتمل در حوضه آبخيز ماملو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :41

برای محاسبه PMP حوضه آبخیز ماملو، از آمار دبی حداكثر لحظه ای (دوره آماری 1324 تا 1372) و هم زمانی آن با بارش بیشینه 24 ساعته فراگیر (دوره آماری 1346 تا 1376)، 3 توفان در تاریخ های 13/12/1365، 4/5/1366، 5/2/1371، انتخاب شد. در تحلیل DAD حوضه، منحنی هم نسبت (نسبت رگبار به بارش نرمال سالیانه) هر توفان با نقشه هم باران نرمال سالیانه منطبق گردید و نقشه هم باران توفان تهیه شد. همچنین با تحلیل فراوانی سری داده های دراز مدت، حداكثر 12 ساعته پایدار، دمای نقطه شبنم و تندی باد، برای دوره تناوب 50 ساله حاصل شد و نیز با استفاده از آمار بیشینه 12 ساعته پایدار دمای نقطه شبنم در روزهای توفانی، ضریب بیشینه توفان به دست آمد. با اعمال این ضریب در متوسط بارش حوضه، 72، 48، PMP 24 ساعته حوضه، به ترتیب معادل126.6 mm ، 183.76 mm و 229.6 mm به دست آمد. با بررسی و تفسیر نقشه های سینوپتیك سطح زمین، 850 و 500 هكتوپاسكال، سامانه توفان زا شناسایی و حركات آنها از دو روز، پیش از وقوع توفان تا زمانی تداوم داشت، بررسی شد.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر